حسینی شاهرودی:

بازار ثانویه مانند ثبت سفارش تخلف زا نشود

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید دارد که باید بازار ثانویه رصد پذیر باشد تا این بازار مانند ثبت سفارش زمینه تخلف را فراهم نکند.

خانه ملت؛ سیدحسن حسینی در خصوص مکانیزم تعیین نرخ ارز در بازار ثانویه، اظهار داشت: معتقدیم قیمت ارز در بازار ثانویه را بازار آزاد تعیین می کند، در واقع این عرضه کنندگان و متقاضیان ارز هستند که قیمت ارز را در بازار تعیین می کنند.

عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید براینکه هر گونه دخالتی در این بازار برای قیمت گذاری خلاف است، ادامه داد: با این حال می توان برای جلوگیری از انجام معاملات پشت پر دهکف و سقفی را برای آن در نظر گرفت؛ اما اتفاقی که گاهی رخ می دهد دو نرخی شدن است، نرخ واقعی بین افراد انجام می شود، نرخ دوم صوری است که در سیستم ثبت می کنند.

نماینده مردم شاهرود در مجلس دهم شورای اسلامی با بیان اینکه دو نرخی شدن فساد آور است، بیان داشت: دو نرخی شدن فساد آور بیشتر در حوزه هایی رخ می دهد که دولت ویاشرکت های خصولتی در آن حضور دارند.به همین جهت باید بازار ثانویه شفافیت لازم را داشته باشد.

وی تاکید کرد: در بازاری که متقاضیان و عرضه کنندگان ورود پیدا می کنند، لازم است شفافیت لازم وجود داشته باشد، در نگاه اولیه به بازار متشکله ارزی این بود که بورس ارزی دراختیار بانک مرکزی قرار گیرد؛ اما در نهایت بانک مرکزی سامانه نیما را پیشنهاد داد.

حسینی در ادامه گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، با تاکید براینکه باید قدرت رصد بر سامانه نیما و بازارثانویه وجود داشته باشد، اظهار داشت: باید به قدری این بازار رصد پذیر باشد که مانند ثبت سفارش تخلفاتی صورت نگیرد.

این نماینده مجلس با اشاره به مکانیزم توافقی بازار ثانویه، گفت: اینکه می خواهند قیمت ارز با توافق مصرف کننده و عرضه کننده مشخص شود در زمینه نرخ ابهام آور است به همین جهت پیشنهاد می شود کف و سقفی برای آن در نظر گرفته شود.

عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، بیان داشت: اگر بازار ثانویه شبیه بورس عمل کند در واقع به نوعی مزایده برپا می شود، ارز توسط تولید کننده آن عرضه می شود و به بالاترین قیمت خریداری می شود، به این روش بازار قیمت را مشخص می کند./

برچسب ها

اخبار برگزیده، افزایش شفافیت بازار ارز، بازار پولی، ساماندهی، مجلس شورای اسلامی