شهریاری:

مشوق های مالیاتی موتور محرک مسکن

عضو کمیسیون عمران مجلس، ارایه مشوق های مالیاتی از سوی دولت را موتور محرک در حوزه ساخت وساز، خرید و فروش و رهن و اجاره مسکن دانست.

  خانه ملت؛ سیدکمال الدین شهریاری با اشاره به تصمیم جدید دولت مبنی بر ارایه مشوق های مالیاتی در حوزه مسکن، گفت: فعال شدن بخش خصوصی در حوزه مسکن از یک سو و کاهش ورود و دخالت دولت در آن از سوی دیگر می تواند این بازار را بهبود بخشیده و تلاطم های بی جا را نیز از آن سلب می کند.

نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه نقش دولت در حوزه مسکن باید در واقع سیاست گذاری، حمایت، هدایت و نظارت باشد، افزود: وقتی که دولت بتواند نقش خود را در این حوزه ها به خوبی ایفا کند بازار مسکن به سمت ثبات هدایت خواهد شد.

معافیت های مالیاتی به مثابه سیاست های تشویقی برای فعالان مسکن است

وی با بیان اینکه یکی از سیاست های تشویقی و تنبیهی برای فعالان مسکن می تواند در واقع سیاست های مالیاتی باشد، تصریح کرد: مالیات به عنوان ابزاری کهنه تنها برای دولت کسب درآمد می کند بلکه یک نقش مهم تر از کسب درآمد برای دولت می تواند داشته باشد و آن در واقع برای و سوق دادن سرمایه گذاران به بخش هایی است که دولت می خواهد با آن سیاست ها خدمات بهتری را به جامعه ارایه بدهد.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه سیاست های مالیاتی و مشوق هایی در این حوزه می تواند یکی از ابزارهای قوی و سازنده ای در بخش مسکن باشد، گفت: این نوع سیاست ها می تواند الگوی مناسب مسکن را در کشور پیاده سازی و ترویج کند.

آثار سیاست های مالیاتی بر همه حوزه های مسکن مشهود است

شهریاری با بیان اینکه اقدام وزارت راه و شهرسازی در اعمال سیاست مشوق های مالیاتی به جا و درست است، افزود: این اقدام می تواند در حوزه خرید و فروش، اجاره و حتی ساخت وساز مسکن تاثیرات بسیاری مطلوبی به جا بگذارد.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه دولت باید دستورالعمل های مورد نیاز در حوزه مشوق های مالیاتی را برای مردم شفاف سازی کند، تصریح کرد: در این حوزه اگر نیاز به قانون باشد دولت باید با ارسال لایحه ای به مجلس کارها را پیش ببرد.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: مجلس آمادی همکاری با دولت در تصویب قوانین مورد نیاز برای بهبود شرایط اقتصادی کشور را دارد./

برچسب ها

اخبار برگزیده، بخش خصوصی، راه و شهرسازی، مجلس شورای اسلامی، مشوق های مالیاتی