یوسفیان ملا:

ارز مسافرتی حذف نمی شود

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس می گوید تصمیم گیری برای ارز مسافرتی به معنا حذف آن نیست.

   خانه ملت؛ عزت الله یوسفیان ملا با اشاره به اینکه بانک مرکزی قرار است برای ارز مسافرتی تصمیمی جدید بگیرد، اظهار داشت: تصمیم گیری جدید به معنای حذف ارز مسافرتی نیست و حذف نمی شود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس، ادامه داد: در شرایطی که به سفر مکه ارز دولتی اختصاص یافته است، نمی توان ارز مسافرتی را حذف کرد بنابراین به سفرهای دیگر نیز ارز اختصاص می یابد.

نماینده مردم آمل در مجلس دهم شورای اسلامی با بیان اینکه هنوز برای ارز مسافرتی تصمیم جدیدی گرفته نشده است، گفت: ارز مسافرتی هنوز حذف نشده است و نباید به حدس وگمان واکنش نشان داد.

وی در خصوص ارائه ارز مسافرتی در سامانه نیما بیان داشت: این موضوع هنوز مشخص نشده که ارز مسافرتی در بازار ثانویه یا سامانه نیما ارائه می شود البته احتمال این کار بسیار پایین است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس، تاکید کرد: تصمیم گیری برای ارز مسافرتی به معنای حذف آن نیست بلکه ممکن است میزان آن را کم و زیاد کنند./

برچسب ها

اخبار برگزیده، ارز مبادله ای، بازار ارز، ساماندهی، مجلس شورای اسلامی