با موافقت نمایندگان:

مجازات انتقال و فروش خاک به خارج از کشور تعیین شد

نمایندگان مردم در خانه ملت مصوب کردند که انتقال و فروش خاک به خارج از کشور ممنوع بوده و بر همین اساس مجازات آن را تعیین کردند.

 خانه ملت؛ نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه 31 تیرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درخصوص لایحه حفاظت از خاک با ماده 21 این لایحه با 171 رأی موافق، 12 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 221 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

همچنین ماده 20 این لایحه به دلیل نداشتن مخالف و موافق بدون رأی گیری به تصویب رسید.

براساس این گزارش ماده 20 لایحه مذکور بدین شرح است؛ احکام این قانون در خصوص تخریب خاک، نافی اختیارات سازمان در پیگیری جرائم مربوط به تخریب در مناطق تحت اختیار موضوع ماده (۱۹) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 28/03/1353 نمی باشد.

همچنین در ماده ۲۱ لایحه حفاظت از خاک آمده است؛ انتقال و فروش خاک به خارج از کشور ممنوع است. مرتکب به یک یا دو مورد از مجازات تعزیری درجه (5) محکوم می گردد. تشخیص ماده معدنی برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است و برای خروج خاک معدنی از کشور أخذ مجوز توسط وزارت مذکور الزامی است.

براساس تبصره ماده 21؛ ماده معدنی (کانی) موضوع بند (الف) ماده (1) قانون اصلاح قانون معادن مصوب 22/08/1390 از حکم این ماده مستثنی می باشد. خروج مقادیر کم خاک به منظور امور پژوهشی به خارج از کشور بنا به درخواست دانشگاه یا واحد پژوهشی با مجوز وزارت بلامانع است./

برچسب ها

آلودگی و تخریب خاک، اخبار برگزیده، تلاش برای دادگستری و برخورد با متخلفین، قاچاق، مجلس شورای اسلامی