مقدمه ای بر تنظیم گری رمزینه ارزها در اقتصاد ایران

مرکزپژوهش های مجلس شورای اسلامی مقدمه ای بر تنظیم گری رمزینه ارزها در اقتصاد ایران را بررسی کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکزپژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز با اعلام این مطلب که سرعت پیشرفت فناوری به ویژه در حوزه فناوریهای مالی(فینتک) در دهه های اخیر به تغییر شئون مختلف زندگی مردم و همچنین دولت ها منجر شده و تحولات شگرفی در نظام پولی کشورها ایجاد کرده است به بررسی یکی از این فناوری های نوین، ارزهای مبتنی بر فناوری زنجیره بلوکی (بلاکچین) پرداخته که تحت عنوان رمزینه ارزها شناخته میشوند.

این گزارش در ادامه می افزاید : با توجه به ویژگی های منحصربه فرد این نوع ارزها همانند غیرمتمرکز بودن و عدم نیاز به نهاد مرکزی و ناظر برای انتقال پول (انتقال نظیر به نظیر) و مشخص نبودن هویت واقعی فرستنده و گیرنده، لزوم بررسی ماهیت این پدیده نوظهور و تنظیم گری مناسب آن توسط سیاستگذاران اهمیت پیدا کرده است.

در این مطالعه تلاش شده است آنچه یک قانونگذار در وهله اول برای تنظیم گری نیاز دارد، به عنوان نقشه راه سیاستگذاری تدوین شود.

در این راستا نخست به معرفی رمزینه ارزها پرداخته شده و سپس چالش ها و فرصت های آنها در اقتصاد مورد کاوش قرار گرفته و در پایان با نگاهی به وضعیت قانونگذاری در سایر کشورها، چارچوبی جامع برای شناسایی ابعاد چالشی رمزینه ارزها و نهاد مسئول مربوطه آن طراحی شده است.


برچسب ها

ابراز مالی، اخبار پژوهشی، استفاده از فناوری های نوین