رستمیان مطرح کرد:

تدوین طرح تحقیق و تفحص از سازمان بهزیستی

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، از تدوین طرح تحقیق و تفحص از سازمان بهزیستی خبر داد.

خانه ملت؛ علی رستمیان از پیگیری طرح تحقیق و تفحص از سازمان بهزیستی خبر داد و گفت: تحقیقات مکرری درخصوص مشکلات سازمان بهزیستی دربرخی استان ها انجام شده و محورهای مهمی برای پیگیری طرح تحقیق و تفحص آماده شده است، البته درگام اول این طرح در کمیسیون اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته و نظرات نمایندگان نیز کسب می شود؛ سپس پس از طی مراحل نهایی برای بررسی به صحن علنی مجلس ارسال می شود.

نماینده مردم سلسله و دلفان درمجلس شورای اسلامی، افزود: به علت عدم هماهنگی سازمان بهزیستی و جلوگیری از نقش نظارتی کمیسیون اجتماعی در استان ها در 12 سرفصل طرح تحقیق و تفحص از این سازمان در دستور کار قرار گرفت، لذا این محورها در جلسات آینده کمیسیون اجتماعی مورد بررسی قرارگرفته و پس از بررسی عملکرد سازمان بهزیستی در3 استان سرفصل های تحقیق و تفحص به علت عدم همکاری و جلوگیری از نقش نظارتی مجلس مورد توجه قرار می گیرد.

عضو کمیسیون اجتماعی با بیان اینکه برخی نقاط ضعف و تخلف درعملکرد مدیران بهزیستی دراستان های کشور وجود دارد، تصریح کرد: مهم ترین محور تدوین طرح تحقیق و تفحص اشتغال معلولان و توانمندسازی آنها است، متاسفانه دربرخی استان ها بیش از 70 درصد اعتبارات تبدیل به اشتغال نشده و منابع هدر رفته است./
 

برچسب ها

اخبار برگزیده