هوش مصنوعی و قانونگذاری (5) (قواعد قانون مدنی در حوزه روباتیک پارلمان اروپا)

مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی با عنوان هوش مصنوعی و قانونگذاری به بررسی قواعد قانون مدنی در حوزه روباتیک پارلمان اروپا پرداخته است.

به گزارش روابط عمومی مرکزپژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات بنیادین حکومتی این مرکز در گزارشی با بیان اینکه شاید روبات‌ها هنوز چندان فراگیر نشده باشند، اما زمان قانونگذاری برای آنها فرارسیده است به بررسی هوش مصنوعی و قانونگذاری پرداخته است.

این گزارش می افزاید بدون تردید هر قانون جامع و کارآمدی باید به الزامات و ویژگی‌های خاص اعصار مختلف توجه کند. در عصر پیشرفت بسیار سریع هوش مصنوعی و فناوری روباتیک، بی‌توجهی به فرصت‌ها و چالش‌های این حوزه جامعه را با مسائلی پیش‌بینی نشده روبرو خواهد کرد. این مسائل نوظهور از چشم جهانیان دور نمانده است و کشورهای پیشگام در حوزه هوش مصنوعی و روباتیک تلاش می‌کنند در زمینه قانون‌های حاکم بر طراحی، ساخت، تجاری سازی و همچنین مسائل اجتماعی، اخلاقی و امنیتی مرتبط با آنها نیز پیشتاز باشند.

این گزارش تاکید دارد که قوه قانونگذاری کشور ما نیز برای حفظ پویایی خود باید به تحولات شگرف در فناوری‌های هوش مصنوعی و روباتیک حساسیت نشان داده و خود را برای قانونگذاری درباره موضوعات مختلف این حوزه آماده کند.

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است؛ به این دلیل آنکه تجربه دیگر کشورها می‌تواند راهنمای مناسبی برای این مسیر در اختیار قانونگذاران قرار دهد. " قواعد قانون مدنی در حوزه روباتیک" که ترجمه آن در این گزارش ارائه می‌شود، مصوبه پارلمان اروپا در سال 2017 و نشانگر واکنش کشورهای اتحادیه اروپا نسبت به مسائل قانونی و اخلاقی برخاسته از فناوری‌های هوش مصنوعی و روباتیک است. پارلمان اروپا در این گزارش با در نظر داشتن قوانین و حقوق اساسی پیشین مورد قبول اتحادیه و با توجه به نظرات کمیته های مختلف، خطی مشی کلی قوانین آینده روباتیک و هوش مصنوعی را ترسیم، مخاطرات و مزایای احتمالی را گوشزد و پیشنهادهایی را برای ساختارهای قانونی، اخلاقی و حقوقی لازم در این حوزه مطرح می‌کند که ازجمله مهمترین آنها می‌توان به طرح تأسیس آژانس روباتیک و هوش مصنوعی اتحادیه اروپا، ارائه یک منشور اخلاقی برای مهندسان و گواهینامه‌هایی برای کاربران و طراحان اشاره کرد.

برچسب ها

ابعاد حقوق اساسی، اخبار پژوهشی، استفاده از فناوری های نوین، هوشمند