ملکشاهی:

ریشه یابی وضعیت اقتصادی کنونی کشور

عضو کمیسیون عمران مجلس، با انتقاد از کاهش حجم بارگیری در بنادر گفت: برخی محدودیت های داخلی و سوءمدیریت ها به وضعیت فعلی اقتصادی کشور منجر شده است.

خانه ملت؛ محمدرضا ملکشاهی با اشاره به آمارهای منتشر شده در خصوص کاهش 13.5 درصدی حجم بارگیری بنادر در ماه جاری به نسبت مدت مشابه سال گذشته، گفت: ربط دادن این موضوع به تحریم ها صحیح نیست زیرا در زمان قبل برجام نیز هیچ تحریمی ملغی نشده بود.

نماینده مردم خرم آباد و دوره در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه شاید تحریم ها و خروج آمریکا از برجام تاثیر مختصری بر مراودات تجاری ایران با سایر کشورها داشته باشد، افزود: باید بدانیم که نقش سوء مدیریت در کاهش فعالیت بنادر بیش از هر عامل دیگری است.

مسئولان باید از قبل آمادگی لازم در برابر رفتارهای خارج از ضابطه آمریکا را پیدا می کردند

وی با تاکید بر اینکه عدم پیش بینی شرایط و در نظر گرفتن سازوکارهای مورد نیاز از سوی مسئولان یکی از مسائلی است که اکنون اقتصاد کشور را درگیر نابه سامانی کرده است، تصریح کرد: مسئولان باید از قبل آمادگی رفتارهای خارج از ضابطه آمریکا را داشته و به تجهیز منابع خود اقدام می کردند.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه هیچ برنامه ریزی برای تداوم بدعهدی آمریکا و متحدانش برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور صورت نگرفته است، گفت: اینکه اقتصاد کشور درگیر مشکلات عدیده شده و میزان بارگیری در بنادر کاهش یافته نتیجه مستقیم عملکرد مسئولان مربوطه است.

ربط دادن هر نوع کاستی در اقتصاد به تحریم ها و حواشی آن اشتباه فاحش است

ملکشاهی با تاکید بر اینکه مسئولان کشور باید با توجه به تهدیدهای آمریکا بیش از پیش نسبت به تجهیز اقتصادی و بهبود شرایط کشور اقدام می کردند، افزود: اینکه اکنون هر نوع کاستی در اقتصاد به تحریم ها و حواشی آن ربط داده شود اشتباه فاحش است.

وی با بیان اینکه نمی توان منکر عقب نشینی بسیاری از کشورها در مراوده با ایران در پی خروج آمریکا از برجام شد، گفت: موضوع مهم در این رابطه این است که خصومت آمریکا و متحدانش با ایران مربوط به امروز یا دیروز نبوده و پس از انقلاب خصومت های این چنینی بسیار بوده است.

نوک پیکان علل وضعیت اقتصادی فعلی کشور بیش از هر چیزی به سمت مسئولان است

ملکشاهی ادامه داد: نوک پیکان علل وضعیت اقتصادی فعلی کشور بیش از هر چیزی به سمت مسئولان و سوء مدیریت آن ها بوده از این رو باید پاسخگوی آن نیز باشند.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه مجلس به ویژه کمیسیون عمران باید با بررسی دقیق علل کاهش حجم بارگیری در بنادر به بهبود وضعیت کمک کند، گفت: گاهی علت برخی مشکلات وجود برخی محدودیت ها در داخل بوده که با رفع آن ها وضعیت به قبل و حتی بهتر از آن بر می گردد./
 

برچسب ها

اخبار برگزیده