سعیدی مبارکه خبر داد:

افزایش استقلال و کارآمدی بانک مرکزی محور طرح بانکداری

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس از آغاز بررسی طرح قانون جامع بانکداری جمهوری اسلامی در کمیسیون متبوعش خبر داد.

خانه ملت؛ زهرا سعیدی مبارکه درباره جلسات کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در 4 روز کاری در نوبت های صبح و عصر به بررسی مواد پیش نویس بانکداری جمهوری اسلامی در شهر مشهد مقدس پرداختند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: طرح قانون جامع بانکداری جمهوری اسلامی ایران مشتمل بر طرح بانکداری جمهوری اسلامی، طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی و لایحه اصلاح قانون پولی بانکی مصوب سال 1351 و همچنین طرح تاسیس بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران است. بررسی طرح مذکور به نحوی خواهد بود که گزارش نهایی کمیسیون اقتصادی مجلس در زمینه طرح قانون جامع بانکداری جمهوری اسلامی آماده شود.

بررسی وظایف و اختیارات بانک مرکزی

وی در ادامه گفت و گوی خود با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت افزود: محور نشست های کمیسیون اقتصادی درخصوص بررسی طرح قانون جامع بانکداری جمهوری اسلامی درباره تعیین اهداف، وظایف و اختیارات بانک مرکزی، ساختار بانک مرکزی و تعیین شرایط عمومی اعضای هیات عالی بانک مرکزی است.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: مهمترین هدف مجلس از ارائه طرح های مذکور افزایش استقلال بانک مرکزی و تقویت کارآمدی و ارتقای عملکرد این بانک است./
 

برچسب ها

اخبار برگزیده