خسته بند:

نیازهای شبکه ریلی درون شهری

عضو کمیسیون عمران مجلس، گفت: به شهرداری ها این فرصت داده شده تا بتوانند از فاینانس داخلی، خارجی و همچنین اسناد اوراق مشارکت در مسیر تجهیز و نوسازی شبکه ریلی درون شهری استفاده کنند.

خانه ملت؛ حسن خسته بند با بیان اینکه شبکه حمل و نقل ریلی درون شهری یا مترو به علت اینکه سال های طولانی از استفاده آن ها در کشور نمی گذرد فرسودگی چندانی ندارند، گفت: بسیاری از کشورها بیش از یک قرن از شبکه ریلی درون شهری خود استفاده کرده اند؛ اما هنوز در مورد فرسودگی آن اظهارنظر نمی کنند.

نماینده مردم بندرانزلی در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه شاید در ابتدای کار حمل و نقل درون شهری با واگن های دست دوم وارداتی تجهیز شد، افزود: اکنون اکثر واگن های به روز دنیا در این شبکه مورد استفاده قرار می گیرد در عین حال یک سری واگن های قدیمی نیز وجود دارد که نوسازی آن ها لازم است.

واگن سازی های داخلی متناسب با توسعه سریع مترو فعال شده اند

وی با تاکید بر اینکه واگن های قدیمی در کشورهای دیگر هم دیده می شود، تصریح کرد: با توجه به اینکه در داخل کشور مترو به سرعت در حال گسترش و توسعه است واگن سازی های داخلی نیز فعال شده اند.

خسته بند ادامه داد: در حال حاضر بعضی از شرکت های واگن سازی داخلی با کشور روسیه به صورت مشارکتی وارد همکاری شده اند تا در داخل کشور تولید واگن صورت گیرد، در صورت تحقق این مهم ناوگان ریلی درون شهری نوسازی خواهد شد.

شرکت های داخلی به صورت مشارکتی به تولید واگن اقدام کرده اند

این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه با توجه به توسعه سریع ناوگان درون شهری در داخل کشور لوکوموتیو و واگن باید به مقدار لازم تولید شود، افزود: تا جای ممکن باید از توان شرکت های داخلی حتی به صورت مشارکتی با کشورهای دیگر و در صورت لزوم به واردات واگن برای تجهیز شبکه ریلی اقدام کنیم.

خسته بند با تاکید بر اینکه اقدام به تولید واگن در کشور می تواند در راستای ایجاد اشتغال موثر باشد، تصریح کرد: در حال حاضر کشور برای تجهیز شبکه ریلی درون شهری در مسیرهایی که آماده عبور واگن شده نیاز فوری به تجهیزات دارد.

شهرداری ها برای بهبود وضعیت شبکه ریلی درون شهری مجاز به انتشار اوراق مشارکت هستند

وی با بیان اینکه برای نوسازی و حتی خرید واگن در راستای بهبود وضعیت شبکه ریلی درون شهری شهرداری ها می توانند نسبت به انتشار اوراق مشارکت با مجوز قانون گذار و دولت اقدام کنند، گفت: اکنون به شهرداری ها این فرصت داده شده تا بتوانند از فاینانس داخلی و خارجی و همچنین اسناد اوراق مشارکت در این مسیر استفاده کنند.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه برای انتشار اوراق مشارکت در راستای تجهیز یا نوسازی ناوگان ریلی درون شهری اگر نیاز به قانون باشد مجلس با دید مثبت این موضوع را دنبال خواهد کرد، افزود: مجلس آمادگی بررسی طرح چگونگی نیاز کشور به بودجه برای نوسازی ناوگان ریلی را دارد./
 

برچسب ها

اخبار برگزیده