با موافقت نمایندگان و در جریان بررسی لایحه حفاظت از خاک؛

هرگونه عملیات معدنی منوط به رعایت ضوابط زیست محیطی شد

نمایندگان مردم در خانه ملت هرگونه عملیات معدنی را منوط به رعایت ضوابط زیست محیطی به کشور کردند.

خانه ملت؛ نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، 28 مردادماه) مجلس شورای اسلامی با ماده 3 لایحه حفاظت از خاک که در رابطه با رعایت معیارهای بهره برداری پایدار از خاک است، با 123 رأی موافق، 14 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 217 نماینده حاضر در نشست موافقت کردند.

براساس این گزارش ماده ۳ لایحه حفاظت از خاک به شرح ذیل است:

هرگونه بهره برداری از خاک باید با رعایت معیارها و شاخص های فنی بهره برداری پایدار از خاک انجام پذیرد.

تبصره - هرگونه عملیات معدنی مطابق قانون معادن مصوب 1377/3/23 و اصلاحات بعدی آن منوط به رعایت ضوابط زیست محیطی می باشد.

همچنین نمایندگان با ماده 4 این لایحه موافقت کردند که متن آن به شرح ذیل است: سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با همکاری وزارت و سازمان، ارزش اقتصادی خاک و هزینه های ناشی از آلودگی و تخریب خاک در زیست بوم (اکوسیستم) های مختلف را در حسابهای ملی منظور نماید.

همچنین نمایندگان با ماده ۸ لایحه حفاظت از خاک با 127 رأی موافق، 17 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 256 نماینده حاضر در نشست موافقت کردند که براین اساس وزارت (جهاد کشاورزی) موظف است نسبت به پایش کمی و کیفی خاک کشور با اولویت اراضی زراعی و باغی، در مقاطع زمانی مناسب که مستلزم حفظ حاصلخیزی و پایداری خاک باشد، به صورت مستمر اقدام و تغییرات کمی و کیفی خاک را به صورت نقشه و آمار ارائه نماید./
 

برچسب ها

اخبار برگزیده، بخش معدن ایران، خاک