بررسی طرح ساماندهی پیام رسان های اجتماعی

ادامه بررسی طرح ساماندهی پیام رسان های اجتماعی در دستور کار این هفته کمیسیون فرهنگی مجلس قرار دارد.

خانه ملت ؛ کمیسیون فرهنگی در آغاز هفته جاری به اتفاق دستگاه‌های فرهنگی هم‌افزایی سیاست‌های بودجه‌ای سال 1398 را در کارگروه ویژه بودجه بررسی می‌کند.

اعضای کمیسیون یکشنبه ( 4 شهریورماه) بررسی رویدادهای فرهنگی و ادامه بررسی طرح اداره و نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران را در دستور کار بررسی دارند؛ همچنین در این روز اعضای کارگروه رسانه و هنر به بررسی مواد ارجاعی طرح اداره و نظارت بر سازمان صدا و سیما از کمیسیون و مسائل مربوط به حوزه موسیقی خواهند پرداخت.

در ادامه اعضای کارگروه فضای مجازی روز دوشنبه ( 5 شهریورماه ) به ادامه بررسی طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی می‌پردازند همچنین اعضای کارگروه ارشاد و تبلیغات اسلامی نیز در این روز به بررسی طرح حمایت از مدیریت، احداث، تجهیز و نوسازی مساجد و نمازخانه‌های کشور می‌پردازند.

همچنین در روز دوشنبه ادامه بررسی پیش‌نویس طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی در دستور کار اعضای کارگروه فضای مجازی، بررسی وضعیت موجود ورزش همگانی حوزه زنان و همچنین بازبینی قانون تسهیل ازدواج جوانان در دستور کار کارگروه زنان، خانواده، تربیت بدنی و جوانان قرار خواهد گرفت.

اعضای کمیسیون فرهنگی روز سه شنبه ( 6 شهریورماه ) رویدادهای فرهنگی را بررسی می‌کند و همچنین ادامه بررسی طرح اداره و نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران خواهند پرداخت./

پایان پیام

برچسب ها

پیام رسان اجتماعی، کمیسیون فرهنگی مجلس