مرکز پژوهش های مجلس بررسی کرد؛

رویکردهای تدوین سیاست صنعتی در حمایت از تولید

مرکزپژوهش های مجلس در گزارشی به بررسی رویکردهای تدوین سیاست صنعتی در حمایت از تولید پرداخت.

به گزارش روابط عمومی مرکزپژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز، ضمن بررسی الگوی راهبردی حمایت از تولید عنوان نمود؛ شواهد و قرائن برای توجیه لزوم به کارگیری سیاست صنعتی به اندازه کافی قوی و محکم است. اما چالش اصلی، تدوین و پیاده سازی سیاست صنعتی توسط دولت‌ها به خصوص دولت‌های نه چندان کارآمد در کشورهای درحال توسعه است. تجربه‌های متعدد شکست سیاست صنعتی در کشورهای مختلف و همچنین در ایران، اهمیت پرداختن به مسئله چگونگی تدوین سیاست صنعتی کارآمد را دوچندان می‌کند.

در این گزارش، از دیدگاه چند اندیشمند مطرح این حوزه، بایسته های تدوین و پیاده سازی سیاست صنعتی بررسی شده است. بایسته‌های مورد ارزیابی قرار گرفته در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی شامل شناسایی مهمترین موانع کسب و ارتقای رقابت پذیری اقتصادی و شیوه رفع آن، ارتباط مداوم با بخش خصوصی برای گردش بهتر اطلاعات و برخورداری از اطلاعات بهتر و دقیقتر در تصمیم گیری‌‎ها و سیاستگذاری‌ها، بررسی امکان رفع موانع شناسایی شده باتوجه به توانایی‌های دولت، تدوین سیاست صنعتی متناسب، بهره گیری مناسب از امکانات سیاست صنعتی، برخورداری از استراتژی خروج، اتخاذ تدابیری برای زمانبندی و نحوه پایان بخشی به حمایت وخروج از دام تسخیرشدگی به وسیله بخش خصوصی حمایت شده، در نظر گرفتن درجه‌ا‌ی از انعطاف در تدوین سیاست صنعتی برای امکانپذیر ساختن اصلاح سیاست صنعتی در پی بروز مشکلات یا تحولات در حوزه اجرا، ارزیابی مداوم نتایج سیاست‌ها با فرآیند تعامل و گردش اطلاعات و ایجاد سازوکارهای اصلاح و یادگیری مداوم و فراهم سازی محیط سیاسی مناسب در رأس ساختار سیاسی برای پایبندی به سیاست صنعتی و جلوگیری از ایجاد اختلال در سیاست صنعتی در اثر مقاومت گروه‌های ذینفع، هستند.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با توجه به نکات مذکور تصریح می‌کند که راهبرد مناسب برای اتخاذ سیاست صنعتی در ایران، تمرکز بر چگونگی اتخاذ سیاست صنعتی (و نه چرایی آن) و تلاش برای تحقق موارد 9گانه توصیه شده در تدوین سیاست صنعتی و در نظر گرفتن موازین آن در هنگام طراحی و اجرای سیاست صنعتی است.

متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.
 

برچسب ها

احیا و تعادل بخشی، احیای تولید، اخبار پژوهشی، بخش خصوصی