گزارش معاونت نظارت مجلس در حوزه های اقتصادی

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، نشست امروز کمیسیون متبوعش با دستورکار ارائه گزارش معاونت نظارت مجلس در حوزه های اقتصادی را تشریح کرد.

خانه ملت ؛ سید حسن حسینی شاهرودی نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در تشریح نشست امروز کمیسیون اقتصادیمجلس شورای اسلامی، گفت: جلسه امروز کمیسیون به ارائه گزارش معاونت نظارت مجلس اختصاص داشت که آقای مظفر گزارشی نظارتی از کل مجلس و به ویژه کمیسیون اقتصادی به نمایندگان ارائه داد.

وی، افزود: معاونت نظارت تمام ابزارهای نظارتی و نحوه استفاده از این ابزارها همچون استیضاح، سوال، تحقیق و تفحص، بازدیدها، جلسات نظارتی، دعوت از مسئولان دستگاه های اجرایی و اعمال ماده 236 قانون آیین نامه داخلی را رصد کرده و گزارش خوبی در این زمینه ارائه کرد که با کم بودن نیروی انسانی کیفیت بالایی در ارزیابی قانون داشتند.

معاونت نظارت گزارشی درباره قوانینی که در دوره گذشته و فعلی احصاء شده ارائه کرد

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه معاونت نظارت گزارشی درباره قوانینی که در دوره گذشته و دوره فعلی احصاء شده ارائه کرد، ادامه داد: گزارشی درباره قوانین احصاء شده برنامه پنجم و ششم توسعه، احکام و آیین نامه های این قانون، قانون بودجه سال 95 و 96 و اقداماتی که دستگاه های اجرایی در اجرای احکام، قوانین، مقررات، تصویب و تدوین آیین نامه های اجرایی این قوانین بالادستی ارائه و موارد صد شده در اختیار نمایندگان قرار گرفت.

وی، یادآور شد: معاونت نظارت اقدامات کمیسیون اقتصادی در طول 2 سال گذشته اعم از بازدیدها، ارزیابی ها، تحقیق و تفحص ها، سوال ها و به ویژه سوال از رییس جمهور را رصد کرده و اطلاعات نسبتا مناسبی را در اختیار نمایندگان قرار داده است.

کارآمدی مجلس، قوه مجریه و قضاییه در حوزه نظارت بسیار ضعیف است

نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه علیرغم داشتن تمام ابزارهای نظارتی کارآمدی مجلس در حوزه نظارت بسیار ضعیف است، افزود: مجلس کارآمدی لازم را در انجام وظیفه نظارتی خود ندارد هرچند ابزار قوی همانند اعمال ماده 236 و استیضاح در اختیار قوه مقننه است.

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در حوزه های دیگر همانند سوال، تذکر و تحقیق و تفحص نیز مجلس خروجی مثبت و قابل توجهی نداشته که این نه تنها متوجه دستگاه های نظارتی مجلس بلکه متوجه دستگاه های نظارتی قوه مجریه و قضاییه نیز می شود.کشور مشکل کلان نظارتی دارد

وی با بیان اینکه کشور مشکل کلان نظارتی دارد، اظهار داشت: نابسامانی ها در حوزه اداری، فساد اداری، فساد مالی و موارد خلاف قانونی که در کشور جاری و ساری است و اتفاقات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و گاهی امنیتی برای کشور ایجاد می‌کند ناشی از فقدان نظارت سیستمی است.

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: در حالی که دستگاه های نظارتی زیادی در کشور وجود دارد، اما هیچ نظارت سیستمی وجود نداشته که از یک جامعیتی پیروی و دستگاه های اجرایی، مجلس و قوه قضاییه را در یک ویترین شیشه ای، شفاف و قابل رصد برای مخاطبان قرار دهد./

پایان پیام

برچسب ها

اجرانشدن قوانین موجود و ضعف در نظارت، نظارت