هوش مصنوعی و قانونگذاری(6) تحقیقاتی در هوش مصنوعی و قانونگذاری

مرکزپژوهش های مجلس طی گزارشی به بررسی مسئله هوش مصنوعی و قانونگذاری پرداخت.

به گزارش روابط عمومی مرکزپژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات بنیادین حکومتی این مرکز در گزارشی با عنوان «هوش مصنوعی و قانونگذاری، تحقیقاتی در هوش مصنوعی و قانونگذاری» آورده است؛ هوش و هوش مصنوعی در دهه های متوالی موضوعِ مطالعه محققان فلسفی و علمی بوده و تاکنون نیز از مهمترین و بحث انگیزترین موضوعات پژوهشی روز جهان است.

این گزارش با بیان اینکه گستره موضوعاتی که هوش مصنوعی دربرمی‌گیرد بسیار وسیع و متنوع است، می‌افزاید؛ این گستره بازه ای از ابداع ماشین هایی با توانایی اندیشیدن تا طراحی الگوریتم‌های جستجوی مورد استفاده در بازی‌های تخته ای را شامل می‌شود.

شایان ذکر است در این گزارش نخست ابعاد نظری و عملی و فراز و نشیب های هوش مصنوعی در دوره های مختلف تاریخی بررسی می‌شود سپس با مرور روند موضوعی مقالات ارائه شده در همایش‌های مرتبط با هوش مصنوعی، قانونگذاری و انفورماتیک حقوقی تطور رویکردهای علمی در بهره برداری از هوش مصنوعی بررسی خواهد شد.


 

برچسب ها

اخبارپژوهشی، حوزه قانونگذاری، هوشمند