جمالی سوسفی مطرح کرد:

نوسانات نرخ ویزیت پزشکان

عضوکمیسیون بهداشت ودرمان مجلس با بیان اینکه اخذ ویزیت پزشکی بالاترازنرخ های مصوب قانونی تخلف است،گفت:استفاده ازکارت خوان درمطب ها برای سهولت حال بیماران و پایان شائبه ها الزامی است.

خانه ملت ؛منوچهرجمالی سوسفی درباره شائبه‌ای تخلف برخی از پزشکان در اخذ ویزیت درمطب‌های پزشکی،گفت: ما انتظارداریم با توجه به شرایط اقتصادی مردم پزشکان یاور بیماران باشند وبه هیچ وجه شاهد اخذ ویزیت‌های غیرمتعارف و بالاتراز نرخ مصوب قانونی در مطب‌ها نباشیم.

نماینده مردم رودبار درمجلس شورای اسلامی تصریح کرد: پزشکان باید برطبق قانون و دستورالعمل‌های تعیین شده توسط وزارت بهداشت ودرمان و سازمان نظام پزشکی ازبیماران حق ویزیت دریافت کنند بنابراین هرگونه افزایش نرخ ویزیت توسط پزشکان، بدون رعایت دستورالعمل‌های قانونی و ابلاغ شده تخلف است.

وی تصریح کرد:پزشکان در دوره تحصیل واحدی درسی بنام اخلاق پزشکی را می‌گذارنند بنابراین درشرایط فعلی اقتصادی ،بهتر است پزشکان با بیماران با مهربانی و لطافت بالاتری همراهی کنند تا مردم بتوانند برای معالجه به پزشکان مراجعه کنند.

جمالی سوسفی ادامه داد: اگر نگاهی گذرا به داد و ستد در کسب و کارهای مختلف داشته باشیم به وضوح مشاهده می‌کنیم که در داد و ستدهای اقتصادی کارت خوان حرف اول می‌زند و از همین رو انتظار داریم برای خدمات رسانی بهتر به بیماران پزشکان برای اخد ویزیت از کارت خوان استفاده کنند تا ابهاماتی که در زمینه عدم استفاده کارت خوان در مطب‌ها در جامعه پزشکی وجود دارد، برطرف شود.

نماینده مردم رود بار در مجلس افزود: در اخذ ویزیت از بیماران استثنایی وجود دارد بدین معنا که اعضای هیئت علمی، استاد تمام دانشگاه و روان پزشکان، فوق تخصص‌ها به مراتب در قانون برای اخذ ویزیت می‌توانند بها بالاتری را دریافت کنند و این در حالی است که میزان دریافتی این قشراز پزشکان نیز درچارچوب قانون مشخص شده است.

وی ادامه داد: بیماران اخذ ویزیت بالاتر از مصوبات قانونی را به سازمان نظم پزشکی گزارش دهند و با این افراد مردم مطمئن باشندکه برخورد قانونی خواهند شد و این در حالی است که کمیسیون بهداشت ودرمان نیزآماده دریافت گزارشات وشکایات مردم در زمینه اخذ ویزیت بالاتر از نرخ های مصوب قانونی و دستور العمل های قانونی از بیماران هستند تا با پزشکان متخلف برخورد قانونی شود.

عضوکمیسیون بهداشت ودرمان مجلس با بیان اینکه اخذ ویزیت پزشکی بالاتراز نرخ‌های مصوب قانونی تخلف است یادآور شد:استفاده ازکارت خوان درمطب‌ها برای سهولت حال بیماران و پایان شائبه‌ها الزامی است./
 

برچسب ها

اخبار برگزیده، تعرفه پزشکی، تعرفه خدمات پزشکی، حق و حقوق پزشکان