سلیمی تاکیدکرد:

سلامت بیمار اولویت انتخاب و ارائه دارو

نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه تشخیص میزان اثربخشی داروهای ایرانی برای بیماران سرطانی نیازمند تایید مختصصان سرطان است،گفت: کمبود مواداولیه خارجی با اعلام خودکفایی ۹۰ درصدی در تولید دارو مغایرت دارد.

خانه ملت؛ اصغرسلیمی نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسلامی درباره اثربخشی داروهای ایرانی برای درمان بیماران سرطانی،گفت: میزان اثربخشی داروهای ایرانی برای بیماران سرطانی نیازمند تزریق اعتمادسازی توسط متخصصین سرطان شناسی است و این در حالی است که اگر تجویز دارو خارجی درسلامت بیماران سرطانی نقش بهتری دارد باید داروی خارجی برای بیماران سرطانی تجویز شود.

  وی بابیان اینکه بیماران از کمبود دارو در داروخانه‌ها گله مند هستند تصریح کرد: برتری کیفیت، تعیین کننده مصرف دارو خارجی یا داخلی برای بیماران سرطانی است نه صرفا کالای داخلی یا خارجی زیرا سلامت بیمار در اولویت تمام امور قرار دارد.

نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسلامی افزود: بیماران از کمیابی برخی داروها در داروخانه‌ها شکایت دارند زیرا زمانیکه مردم به داروخانه‌ها مراجعه میکنند به مردم اعلام میشود، مواد اولیه دارو خارجی است و هم اکنون با کمبود آن روبرو هستیم بنابراین این معضل با اضهارنظرهای قبلی که برخی‌ها بازگو می کردند 90 الی 95 درصد در بحث تولید دارو خودکفا هستیم، تناقض دارد.

سلیمی سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با بیان اینکه تشخیص میزان اثربخشی داروهای ایرانی برای بیماران سرطانی نیازمند تایید مختصصان سرطان است یادآورشد:کمبودمواد اولیه خارجی با اعلام خودکفایی 90 درصدی در تولید دارو داخلی مغایرت دارد.
 

برچسب ها

اخبار برگزیده، دارو، داروهای قاچاق، صادرات دارو