رضایی تاکیدکرد:

آثار اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه جوان گرایی در مدیران ارشد با اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان راهکاری کارآمد برای توسعه کشور تلقی می شود،گفت: منع بکارگیری بازنشستگان دست پخت کمیسیون اجتماعی است.

خانه ملت ؛مسعود رضایی درباره رابطه اجرایی قانون منع بکارگیری بازنشستگان و توسعه کشور در حیطه‌های مختلف،گفت: تصویب قانون منع بکارگیری بازنشستگان نتیجه تلاش‌های مجدانه و عمل گرایانه کمیسیون اجتماعی مجلس است واز همین رو با اجرایی این قانون بسیار تاثیرگذار می‌توان از نیروهای جوان درآینده سازی کشور بهره برد.

نماینده مردم شیراز درمجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تزریق روحیه امیدو مفید بودن به جوانان این مرز وبوم با عدم بکارگیری بازنشستگان در سمت‌های مختلف در شرایطی ایجاد می‌شود که جوانان می‌توانند استعدادهای خود را در سمت‌های مختلف به نمایش بگذارند بنابراین رشد و بالندگی درکشور ایجاد می‌شود.

رضایی افزود:ورود چهره‌های نو به عرصه مدیرت بطور حتم می‌تواند جنبشهای موثری درحیطه کاری ایجادکند واین امر موجب می‌شود، رشد وتوسعه در شرایط ایده الی رقم بخورد و از همین رو در حقیقت منع بکارگیری بازنشستگان رابطه مستقیم با توسعه و رشدکشور دارد.

عضوکمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه جوان گرایی در مدیران ارشد با اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان راهکاری کارآمد برای توسعه کشور تلقی می شود یادآورشد: منع بکارگیری بازنشستگان دست پخت کمیسیون اجتماعی است.
 

برچسب ها

اجرای قانون، اخبار برگزیده، اشتغال جوانان، بازنشسته ها