حاجی بابایی مطرح کرد:

موانع مسیر اجرای ارزشیابی توصیفی

رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اجرای درست ارزشیابی توصیفی با تعداد دانش آموزان در کلاس ها رابطه مستقیم دارد، گفت: با افزایش تعداد دانش آموزان در کلاس ها کیفیت کار معلمان کاهش پیدا می کند. خانه ملت؛ حمیدرضا حاجی بابایی با انتقاد از تراکم بالای دانش آموزان در کلاس های درس، گفت: تراکم بالای دانش آموزان امکان اجرای درست ارزشیابی توصیفی را از معلمان گرفته است چراکه این سیستم به زمان کافی، توانایی بالای معلمان، امکانات به روز در کلاس ها و... نیاز دارد؛ تعداد دانش آموزان در کلاس ها در نحوه و کیفیت اجرا تاثیرگذار است. اجرای درست ارزشیابی توصیفی با تعداد دانش آموزان در کلاس ها رابطه مستقیم دارد نماینده مردم همدان، فامنین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در حال حاضر تعداد بسیاری از مدارس تهران دوشیفته شده اند و علت اصلی آن کمبود نیروی انسانی در وزارت آموزش و پرورش است، افزود: اجرای ارزشیابی توصیفی به تکنیک خاص نیاز دارد و با تعداد دانش آموزان در کلاس رابطه مستقیم دارد؛ هرچه تعداد دانش آموزان کاهش پیدا کند کیفیت افزایش می یابد. حاجی بابایی با بیان اینکه در حال حاضر دانش آموزان مقطع ابتدایی به دلیل نداشتن معلم کافی و در نتیجه تراکم بالای کلاس ها با کمبودهای بسیاری روبه رو هستند، تاکید کرد: ابتدایی مهم ترین مقطع آموزش وپرورش است در حالیکه امروز قربانی گزارش های اشتباه و نادرست مسئولان شده است. گزارش غیراصولی اکنون به منشا تمامی مشکلات ساختاری آموزش و پرورش تبدیل شده است رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: وزیر اسبق آموزش و پرورش طی گزارشی که به دولت و مجلس ارائه داد مطرح کرد این وزارتخانه 150 هزار نیروی مازاد دارد درحالیکه اینچنین نبود؛ این گزارش غیراصولی اکنون به منشا تمامی مشکلات ساختاری آموزش و پرورش تبدیل شده است. وی ادامه داد: هم زمانی گزارش مذکور با توضیحات معاون نیروی انسانی سازمان مدیریت وقت مجلس و دولت را قانع کرد که آموزش و پرورش می تواند با 750 هزار نیرو اداره شود در نتیجه برخی مسئولان خواستار انتقال معلمان مازاد به سایر وزارتخانه ها شدند. در سال 1392 میانگین دانش آموزان در کلاس ها 22.5 بود اما امروز میانگین دانش آموز به کلاس از مرز 30 نفر عبور کرده است و این موضوع بر کیفیت آموزش تاثیرات نامطلوبی دارد؛ در حال حاضر معلمان نمی تواند نیازهای درسی تمامی دانش آموزان را برآورده کند. حاجی بابایی بیان کرد: گزارش نادرست و غلط ارائه شده در آن روزها باعث شد تامین نیروی انسانی به یکی از دغدغه ها و چالش های آموزش و پرورش تبدیل شود. میانگین تعداد دانش آموزان در هر کلاس از مرز 30 نفر عبور کرده است این نماینده مردم در مجلس با بیان اینکه در حال حاضر برخی کلاس های درس با 40 دانش آموز اداره می شود، ادامه داد: در سال 1392 میانگین دانش آموزان در کلاس ها 22.5 بود اما امروز میانگین دانش آموز به کلاس از مرز 30 نفر عبور کرده است و این موضوع بر کیفیت آموزش تاثیرات نامطلوبی دارد؛ در حال حاضر معلمان نمی تواند نیازهای درسی تمامی دانش آموزان را برآورده کند. وی با بیان اینکه از 5 سال پیش تاکنون 30 هزار نفر سالانه در وزارت آموزش و پرورش بازنشسته شده اند، اظهار کرد: دو سوم از این نیروها در مقاطع ابتدایی مشغول بودند؛ در واقع 100 هزار نفر از نیروی های ابتدایی در طول 5 سال گذشته بازنشسته شدند که باید به ازای این تعداد معلم، نیروی انسانی لازم در دانشگاه های فرهنگیان تربیت می شد در حالیکه هیچ یک از مسئولان به تحقق این مهم توجهی نداشتند. با افزایش تعداد دانش آموزان در کلاس های درس کیفیت کار معلمان کاهش پیدا می کند رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: راهکار آموزش و پرورش برای پوشش کمبود نیروی انسانی افزایش تعداد دانش آموزان در کلاس های درس بود در حال حاضر تراکم دانش آموزان در کلاس ها به انفجار رسیده است، با افزایش تعداد دانش آموزان کیفیت کار معلمان کاهش پیدا می کند و آنها زمان کافی برای تعلیم و تربیت دانش آموزان را ندارند./

رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اجرای درست ارزشیابی توصیفی با تعداد دانش‌آموزان در کلاس‌ها رابطه مستقیم دارد، گفت: با افزایش تعداد دانش‌آموزان در کلاس‌ها کیفیت کار معلمان کاهش پیدا می‌کند.

خانه ملت؛ حمیدرضا حاجی بابایی با انتقاد از تراکم بالای دانش‌آموزان در کلاس‌های درس، گفت: تراکم بالای دانش‌آموزان امکان اجرای درست ارزشیابی توصیفی را از معلمان گرفته است چراکه این سیستم به زمان کافی، توانایی بالای معلمان، امکانات به روز در کلاس‌ها و... نیاز دارد؛ تعداد دانش‌آموزان در کلاس‌ها در نحوه و کیفیت اجرا تاثیرگذار است.

اجرای درست ارزشیابی توصیفی با تعداد دانش‌آموزان در کلاس‌ها رابطه مستقیم دارد

نماینده مردم همدان، فامنین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در حال حاضر تعداد بسیاری از مدارس تهران دوشیفته شده‌اند و علت اصلی آن کمبود نیروی انسانی در وزارت آموزش و پرورش است، افزود: اجرای ارزشیابی توصیفی به تکنیک خاص نیاز دارد و با تعداد دانش‌آموزان در کلاس رابطه مستقیم دارد؛ هرچه تعداد دانش‌آموزان کاهش پیدا کند کیفیت افزایش می‌یابد.

حاجی بابایی با بیان اینکه در حال حاضر دانش‌آموزان مقطع ابتدایی به دلیل نداشتن معلم کافی و در نتیجه تراکم بالای کلاس‌ها با کمبودهای بسیاری روبه رو هستند، تاکید کرد: ابتدایی مهم‌ترین مقطع آموزش وپرورش است در حالیکه امروز قربانی گزارش‌های اشتباه و نادرست مسئولان شده است.

گزارش غیراصولی اکنون به منشا تمامی مشکلات ساختاری آموزش و پرورش تبدیل شده است

رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: وزیر اسبق آموزش و پرورش طی گزارشی که به دولت و مجلس ارائه داد مطرح کرد این وزارتخانه 150 هزار نیروی مازاد دارد درحالیکه اینچنین نبود؛ این گزارش غیراصولی اکنون به منشا تمامی مشکلات ساختاری آموزش و پرورش تبدیل شده است.

وی ادامه داد: هم‌زمانی گزارش مذکور با توضیحات معاون نیروی انسانی سازمان مدیریت وقت مجلس و دولت را قانع کرد که آموزش و پرورش می‌تواند با 750 هزار نیرو اداره شود در نتیجه برخی مسئولان خواستار انتقال معلمان مازاد به سایر وزارتخانه ها شدند.
در سال 1392 میانگین دانش‌آموزان در کلاس‌ها 22.5 بود اما امروز میانگین دانش‌آموز به کلاس از مرز 30 نفر عبور کرده است و این موضوع بر کیفیت آموزش تاثیرات نامطلوبی دارد؛ در حال حاضر معلمان نمی‌تواند نیازهای درسی تمامی دانش‌آموزان را برآورده کند.

حاجی بابایی بیان کرد: گزارش نادرست و غلط ارائه شده در آن روزها باعث شد تامین نیروی انسانی به یکی از دغدغه‌ها و چالش‌های آموزش و پرورش تبدیل شود.

میانگین تعداد دانش‌آموزان در هر کلاس از مرز 30 نفر عبور کرده است

این نماینده مردم در مجلس با بیان اینکه در حال حاضر برخی کلاس‌های درس با 40 دانش‌آموز اداره می‌شود، ادامه داد: در سال 1392 میانگین دانش‌آموزان در کلاس‌ها 22.5 بود اما امروز میانگین دانش‌آموز به کلاس از مرز 30 نفر عبور کرده است و این موضوع بر کیفیت آموزش تاثیرات نامطلوبی دارد؛ در حال حاضر معلمان نمی‌تواند نیازهای درسی تمامی دانش‌آموزان را برآورده کند.

وی با بیان اینکه از 5 سال پیش تاکنون 30 هزار نفر سالانه در وزارت آموزش و پرورش بازنشسته شده‌اند، اظهار کرد: دو سوم از این نیروها در مقاطع ابتدایی مشغول بودند؛ در واقع 100 هزار نفر از نیروی‌های ابتدایی در طول 5 سال گذشته بازنشسته شدند که باید به ازای این تعداد معلم، نیروی انسانی لازم در دانشگاه‌های فرهنگیان تربیت می‌شد در حالیکه هیچ یک از مسئولان به تحقق این مهم توجهی نداشتند.

با افزایش تعداد دانش‌آموزان در کلاس‌های درس کیفیت کار معلمان کاهش پیدا می‌کند

رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: راهکار آموزش و پرورش برای پوشش کمبود نیروی انسانی افزایش تعداد دانش‌آموزان در کلاس‌های درس بود در حال حاضر تراکم دانش‌آموزان در کلاس‌ها به انفجار رسیده است، با افزایش تعداد دانش‌آموزان کیفیت کار معلمان کاهش پیدا می‌کند و آنها زمان کافی برای تعلیم و تربیت دانش آموزان را ندارند./
 

برچسب ها

آموزش و پرورش، اخبار برگزیده، تجهیز مدارس