میرزاده عنوان کرد:

لزوم توجه به معیار مهارت و حل مسئله دانشجویان

سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس گفت: اگر دانشگاه خواهان مهارت افزایی و ایجاد کارآفرینی در کشور است باید در ارتقای اساتید و در اعطای مدرک به دانشجویان تغییرات ایجاد کند.

خانه ملت؛ سیدحمایت میرزاده در خصوص وضعیت دانشگاه های کشور در مهارت افزایی دانشجویان گفت: متاسفانه ضعف بزرگی که در سیستم دانشگاهی کشور وجود دارد این است که دانشگاه های کشور بجای ترویج مهارت گرایی، مدرک گرایی را ترویج می کنند.

دانشگاه های کشور مسئول وضعیت نامساعد فعلی

نماینده مردم گرمی در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: سوالی که در خصوص مهارت افزایی دانشجویان وجود دارد، این است که آیا دانشگاه های کشور خود را مسئول در مقابل وضعیت کنونی می دانند؟ بنابراین باید برای تغییرات در نظام دانشگاهی کشور کاری اساسی صورت گیرد.

وی افزود: اگر دانشگاه خواهان مهارت افزایی و ایجاد کارآفرینی در کشور است باید در ارتقای اساتید و در اعطای مدرک به دانشجویان تغییرات ایجاد کند، بدین معنا که هر دانشجویی که توانایی کارآفرینی دارد، بتواند مدرک لازم را اخذ کند و هم چنین استادی که بتواند به دانشجو مهارت آموزی کند و مقالات و پژوهش های مبتنی بر مهارت آموزی و کارآفرینی داشته باشد، بتواند ارتقای درجه بگیرد.

آموزش همراه مهارت آموزی زمینه ساز کارآفرینی

این نماینده مجلس در دوره دهم ادامه داد:باید با گسترش مهارت آموزی در دانشگاه ها بتوان مسائل و مشکلات کشور را حل کرد، نه اینکه بر مشکلات کشور افزود؛ بنابراین آموزش همراه با مهارت آموزی می تواند زمینه ساز کارآفرینی در کشور شود و بسیاری از الگوهای غلط را تغییر دهد.

مشکلات آموزشی کشور ماحصل تکیه بر تست برای سنجش

میرزاده گفت: کشور نزدیک به 40 سال است برای سنجش دانشجویان از تست استفاده می کند؛ درحالیکه باید معیار سنجش مهارت و توانایی حل مسائل باشد؛ آیا از گذشته تا کنون نفرات برتر کنکور توانسته اند که در کشور ایجاد کارآفرینی کرده و مسائل و مشکلات کشور را حل کنند؛ بنابراین نتیجه ای که حاصل می شود، بیانگر وضعیت نامساعد دانشگاه های کشور در مهارت افزایی و ایجاد کارآفرینی در دانشجویان است.

دولت با توجه به برنامه ششم توسعه مهارت افزایی را در دستور کار قرار دهد

سختگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی در برنامه ششم توسعه بیشترین توجه را به مهارت افزایی و کارآفرینی اختصاص داده و در بودجه نیز لحاظ شده ولی متاسفانه دولت و وزارت علوم در مهارت افزایی و کارآفرینی هیچ اقدامی صورت نمی دهد؛ بنابراین باید تغییر نگرش حاصل شود و این تغییر نیازمند همت مسئولان آموزشی کشور برای مهارت افزایی دانشجویان و ایجاد دانشگاه های کارآفرین در کشور است./
 

برچسب ها

آموزش، اخبار برگزیده