پارسایی مطرح کرد:

هشدار کمیسیون اصل نود مجلس به مسئولان و متشاکیان

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس از محکومیت یکی از مدیران ارشد به جرم عدم پاسخگویی به کمیسیون خبر داد و گفت: عدم ارایه پاسخ یا حضور مسئولان یا متشاکیان در جلساتی که دعوت شدند، جرم تلقی می شود.

خانه‌ملت؛ بهرام پارسایی در خصوص تغییر رویه کمیسیون اصل نود مجلس با هدف تقویت نظارت و بررسی دقیق پرونده‌ها، گفت: کمیسیون اصل نود در گذشته برای رسیدگی به موضوعات بر تعامل و مدارا با متشاکیان تاکید داشت، طبق اصل نود قانون اساسی کمیسیون وظیفه نظارتی بر عهده دارد و طبق این اصول و قوانین کمیسیون برای بررسی شکایت افراد، تمام مراجع در هر منصبی و جایگاه را به کمیسیون دعوت می‌کند.

مسئولان موظفند ظرف یک ماه پاسخ کمیسیون اصل نود در مورد شکایت مختلف را بدهند

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: مسئولان یا افراد دیگری که با آنها مکاتبه صورت می‌گیرد، موظفند ظرف یک ماه به کمیسیون پاسخ دهند یا ضمن دعوت موظند تا در جلسه حضور پیدا کنند. عدم پاسخگویی به مکاتبات کمیسیون یا عدم حضور در جلسات به موجب قانون جرم است.

وی افزود: طبق قانون مجرم را از طریق کمیسیون می‌توان به قوه قضاییه معرفی کرد، حتی قوه قضاییه هم می‌تواند خارج از نوبت وبا اولیت به این موضوع رسیدگی کند.

برخورد قانونی با هر مقام و مسئولی که در پاسخ به کمیسیون اصل نود تعلل کند

پارسایی در ادامه یادآور شد: با توجه به اینه مدارا و تعامل در مورد برخی از مخاطبان کمیسیون اصل نود به نوعی نتیجه عکس داشته است، از این رو انتظارات مردم بر تقویت بُعد نظارتی برآورده نمی‌شد لذا کمیسیون به این نتیجه رسید که بعد از این هر مرجع یا شخصی که در ارایه پاسخ به کمیسیون تعلل کند یا از عدم حضور امتناع ورزد، برخورد قانونی صورت گیرد.

محکومیت یکی از مدیران ارشد به حبس و انفصال از خدمت به جرم عدم پاسخگویی

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، افزود: بر اساس همین اصل دو نفر از کسانی که در پاسخ به کمیسیون اصل نود تعلل کردند، به قوه قضاییه معرفی شدند، یک نفر از مدیران ارشد هم به دلیل همین تعلل و عدم پاسخگویی ضمن معرفی به دستگاه قضایی، از سوی دادگاه به چهار ماه حبس و یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شده است.

وی ضمن تشکر از مدیران و مسئولان مخاطب کمیسیون که همکاری لازم را با کمیسیون دارند، گفت: افرادی که در ارایه پاسخ کوتاهی می‌کنند باید در جریان این موضوع قرار بگیرند زیرا عدم پاسخ یا ارایه پاسخ غیر مرتبط یا امتناع از حضور در جلسات با هدف به اشتباه انداختن کمیسیون، جرم تلقی شده و با آنها برخورد جدی خواهد شد.

کمیسیون اصل نود مصمم به ارایه گزارش در مورد تخلفات مختلف

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، گفت: کمیسیون در ارایه گزارش در مورد موضوعات مختلف مصمم‌تر شده است تا گزارش تخلفات در حوزه‌های مختلف از طریق تریبون رسمی مجلس به اطلاع مردم برسد./
 

برچسب ها

اخبار برگزیده، پاسخگویی