گرمابی در انتقاد از خودروسازان مطرح کرد:

مشکلات خودروهای فرسوده

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: به نظر می رسد اراده و جدیتی تاکنون برای اجرای قانون از رده خارج کردن خودروهای فرسوده توسط خودروسازان، وجود نداشته است.

خانه ملت؛ حمید گرمابی نماینده مردم نیشابور و فیروزه در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه هفته گذشته کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی مصوب کرد که خودروسازان به ازای هر چهار دستگاه خودروی تولیدی، یک دستگاه خودروی فرسوده را از رده خارج کنند، تصریح کرد: قبلا به این صورت بود که به ازای وارد شدن هر خودرو و بر اساس سایز موتور آن، واردکننده موظف بود یک خودروی فرسوده را از رده خارج کند؛ با این کار مراکز اسقاط خودرو شکل گرفتند و مشاغل جدیدی ایجاد شدند.

وی اضافه کرد: با متوقف شدن واردات خودرو طبیعتا این طرح نیز اجرا نمی شد، اما در هفته گذشته با تصمیمی که در کمیسیون صنایع گرفته شد، قرار شد الزام خودروسازان به از رده خارج کردن خودروهای فرسوده اجرایی شود.

نماینده مردم نیشابور و فیروزه در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه وزارت صنعت می تواند اهرم نظارتی و اجرایی خوبی برای اجرای این طرح باشد، خاطرنشان کرد: علیرغم اینکه به نظر می رسد اراده و جدیتی تاکنون برای اجرای قانون از رده خارج کردن خودروهای فرسوده توسط خودروسازان، وجود نداشته است، اما فکر می کنم وزارت صنعت می تواند به صورت جدی تری بر اجرایی شدن این طرح نظارت داشته باشد، تا با این کار قدمی هم برای پاکیزگی هوا برداریم.

گفتنی است، براساس مصوبه سال ۱۳۸۸ هیات دولت، خودروسازان باید معادل ۳۰ درصد تولیداتشان و واردکنندگان خودرو نیز متناسب با حجم واردات، تعدادی خودروی فرسوده را از رده خارج و گواهی اسقاط ارائه می‌کردند.

از سال ۱۳۹۲ اجرای این قانون برای واردکنندگان خودرو آغاز شد؛ با این حال خودروسازان از اجرای این قانون خودداری کردند تا اینکه سرانجام سال گذشته هیات دولت مصوبه پیشین خود در زمینه الزام خودروسازان به اسقاط خودروهای فرسوده را لغو کرد.

این وضعیت در حالی است که از ابتدای تیر ماه با ممنوع شدن واردات خودرو، فعالیت واردکنندگان خودرو متوقف و به دنبال آن اسقاط خودروهای فرسوده نیز متوقف شد.

در چنین شرایطی هفته گذشته کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تبصره‌ای به ماده ۸ قانون هوای پاک اضافه کرد که براساس آن خودروسازان به ازای هر چهار دستگاه خودروی تولیدی باید یک خودروی فرسوده را از رده خارج کنند./
 

برچسب ها

اخبار برگزیده، انجمن های خودروسازی