محمدی:

اقتصاد دانش بنیان کشور را به سمت صنعتی شدن سوق می دهد

عضو کمیسیون آموزش مجلس گفت: با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و وضعیت بیکاری می توان گفت؛ اقتصاد دانش بنیان یکی از بهترین راه حل های ممکن برای بهبود وضعیت کشور است.

خانه ملت؛ داود محمدی در خصوص توجه به اقتصاد دانش بنیان در کشور و حمایت مسئولان از این حوزه گفت: با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و وضعیت بیکاری می توان گفت که اقتصاد دانش بنیان یکی از بهترین راه حل های ممکن برای بهبود وضعیت کشوراست که متاسفانه توجه کمی از جانب مسئولان امر صورت می گیرد.

فارغ التحصیلان کمتری به سمت اموردانش بنیان روانه می شوند

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ابتدا به ساکن برای امور دانش بنیان افراد کمتری به سمت آن روانه می شوند؛ زیرا اغلب فارغ التحصیلان دانشگاهی به دنبال کار راحت هستند و کارهایی که ریسک پذیری دارد را کمتر انتخاب می کنند؛ بنابراین افراد کمتری به سمت امور دانش بنیان روانه می شوند.

وی ادامه داد: اگر کشور خواهان صنعتی شدن و حرکت در مسیر صنعتی شدن است باید اقتصاد دانش بنیان را مورد توجه جدی قرار دهد و فارغ التحصیلان دانشگاهی را به این سمت سوق داده و در امور تحقیقاتی و امورپژوهشی حمایت های همه جانبه را از آنها صورت دهد.

گلایه مندی نخبگان کشور از نبود زیرساخت های پژوهشی در کشور

این نماینده مجلس در دوره دهم افزود: نمی توان گفت حرکتی صورت نگرفته، بلکه صورت گرفته اما به اندازه کافی نیست و بسیاری از نخبگان در کشور از نبود زمینه ها و زیرساخت های لازم جهت امور پژوهشی و دانش بنیان گلایه مند هستند و این گلایه های آنها درست است؛ بنابراین باید حمایت های لازم صورت گیرد.

لزوم آسیب شناسی در حوزه اقتصاد دانش بنیان و پژوهشی

عضوکمیسیون آموزش و تحقیقات خاطرنشان کرد: باید با بررسی همه جانبه و دقیق مشکلات را برطرف کرد و در جاهایی که امور دانش بنیان و پژوهشی جواب نداده را واکاوی کرد بلکه آسیب شناسی صورت گیرد تا با برطرف کردن موانع بتوان سبب شکوفایی اقتصاد دانش بنیان در کشور و هم چنین در جهت صنعتی شدن گام های محکمی برداشت ./
 

برچسب ها

اخبار برگزیده، اقتصاد دانش بنیان