آقاپورعلیشاهی:

لزوم اعتمادسازی بانکها برای سپرده های ارزی

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی می گوید با توجه به بدبینی مردم به بانک ها و رفتار بانک مرکزی با سکه های پیش فروش شده سپرده های ارزی نمی تواند فضای قابل اعتمادی برای جذب سرمایه های مردم باشد.

خانه ملت، معصومه آقاپورعلیشاهی در خصوص هدایت نقدینگی به بازارهای دیگر اظهار داشت: در شرایط فعلی، با وجوداینکه کاهش ارزش پول ملی تهدید است اما می تواند فرصتی باشد تا ما شکارچی سهم خود از بازار کشورهای همسایه باشیم.

عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دراین شرایط تنها کاری که می توان انجام داد، سرمایه گذاری کردن در بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط است، برای توسعه این امر لازم است که از طریق مجلس سختی محیط کسب و کار تسهیل شود.

نماینده شبستر در مجلس دهم شورای اسلامی تاکید کرد:همچنین دستگاه قضایی سرمایه های منجمد بانک ها را بهمردم واگذار کند تا در گام سوم مردم و بخش خصوصی برای راه اندازی بنگاه ها وارد میدان شوند و پل صادرات برای تولید و افزایش تولید ناخالص داخلی را ایجاد شود.

به سپرده گذاری ارزی خوشبین نیستم

وی درباره سپرده های ارزی و اینکه آیا این سپرده ها می توانند محلی برای سرمایه گذاری باشند، بیان داشت: از آنجایی که دیوار اعتماد بین مردم و بانک ها شکسته شده است، شخصا به سپرده گذاری ارزی خوشبین نیستم.

آقاپورعلیشاهی در ادامه گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، با بیان اینکه همتی به مردم پیشنهاد می دهد اما باید دید این پیشنهادها چقدر عملیاتی است، گفت: واقعیت این است که مردم یکبار در سال 91 از بانک ها در زمینه سپرده ارزی رو دست خورده اند و در سال های 95 و 96 دیوار اعتماد از باب سپرده گذاری ها شکسته شده است، با این تجربه های فضا را غبارآلود می دانم.

این نماینده مجلس با اشاره به تضمین سپرده های ارزی از سوی بانک مرکزی تاکید کرد: حتی این تضمین هم نمی تواند تاثیر مثبت داشته باشد، رفتارهای اخیر بانک مرکزی و تصمیم گیری های متعدد و متناقض مردم را به بانک مرکزی وبانک ها بدبین کرده است.

عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه بانک مرکزی در فروش سکه نیز ترکی جدید به اعتماد مردمی وارد کرده است، گفت: زمانی که سکه پیش فروش می شد حرفی از مالیات بر سکه نبود اما بعد از گذشت زمانی مالیات برسکه های فروخته شده بستند و این احتمال وجود دارد که با سپرده های ارزی نیز چنین رفتاری کنند، بنابراین این سپرده ها با توفیق روبه رو نمی شود./
 

برچسب ها

آسیب شناسی نظام بانکی، اخبار برگزیده