شاعری:

ضرورت طراحی سازوکار در حمایت از مصرف کننده

عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی، گفت: دولت باید مکانیزمی را برای حمایت از تولید و ساز و کاری را همزمان برای حمایت از مصرف کننده به مرحله اجرا دربیاورد تا قیمت محصولات کشاورزی به تعادل لازم برسد.

خانه ملت؛ علی محمد شاعری با اشاره به اینکه تلاطمی که اخیرا در بازار ایجاد شده ناشی از افزایش بی رویه نرخ ارز است، گفت: قیمت هایی که در بازار می بینیم قیمت های صادراتی هستند و دولت بایستی جلوی افزایش قیمت های بی رویه را با بسته های حمایتی که به مصرف کننده اختصاص می دهد، بگیرد.

نماینده مردم بهشهر، نکا و گلوگاه در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه راه حل ایجاد تعادل در بازار ممنوعیت صادرات نیست، اضافه کرد: برای مثال اگر ظرفیت تولید مرغ در کشور روزی سه میلیون تن است نباید جلوی صادرات مرغ گرفته شود و یا ممنوعیت صادرات گوجه و سیب زمینی راه حل مشکلات در بازار نیست.

عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی، افزود: راه حل اساسی واقعی کردن قیمت ها و حمایت از مصرف کننده با ارایه بسته های حمایتی از سوی دولت برای اقشار کم درآمد و آسیب پذیر جامعه و همچنین اتخاذ ساز و کارهای مناسب به منظور افزایش درآمد سبد خانوار است.

شاعری با تاکید بر اینکه تا بازار متعادل نشود، همچنان مشکلات باقی است، ادامه داد: دولت با طراحی بسته های حمایتی لازم برای مصرف کننده باید به کمک او بیاید. یا از طریق تشویق صادرات و کمک های یارانه ای که می تواند به تولیدکننده اختصاص دهد، فشار بر مصرف کننده را کاهش دهد.

این نماینده مردم در مجلس دهم، حرکت مهم برای رسیدن بازار محصولات کشاورزی به تعادل را ایجاد تناسب بین عرضه و تقاضا با هم دانست و خاطرنشان کرد: در صورت رسیدن بازار به تعادل، هم تولیدکننده سود منطقی می برد و هم به مصرف کننده فشار وارد نمی شود.

شاعری به هزینه تولید گندم در سال گذشته اشاره کرد و توضیح داد: در بسیاری از محصولات کشاورزی از جمله گندم هزینه تولید و قیمت فروش به گونه ای است که تولیدکننده متضررمی شود. برای مثال هزینه تولید گندم در سال گذشته حدود 1000 تومان بود و قیمت فروش محصولات مرتبط با گندم هم حدود 1300 تومان بود. یا در تولید مرکبات هم همین مشکل را داشتیم که سال گذشته مرکبات سردرخت حدود 1000 تومان فروخته شد؛ در صورتی که قیمت تولید هم همان حدود 900 تا 1000 تومان در هر کیلو بود. همین مقایسه قیمتی نشان می دهد که چنین شرایطی به ضرر تولیدکننده است.

عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی، در پایان درباره افزایش قیمت ارز و تاثیر آن بر درآمد دولت گفت: افزایش درآمدی که ناشی از افزایش نرخ ارز برای دولت ایجاد شده با تدبیر دولت می تواند در جهت حمایت از مردم سوق پیدا کند تا متناسب با افزایش قیمت ها در بازار، قدرت خرید آنان هم افزایش پیدا کند./
 

برچسب ها

اخبار برگزیده، اصلاح الگوی مصرف