اسماعیلی مطرح کرد:

لازمه دستیابی به پیشرفت های معدنی

رئیس فراکسیون معدن مجلس شورای اسلامی معتقد است: بخشی نگری در تمام حوزه ها به خصوص در بخش معدن، به شکل بلایی در کل کشور درآمده و تا این نگاه تغییر نکند، پیشرفتی حاصل نمی شود.

خانه ملت، داریوش اسماعیلی با بیان اینکه تدوین نقشه راه معدن به منظور جلوگیری از تسری بخشی نگری در حوزه معدن بوده است، تصریح کرد: با اجرای نقشه راه معدن و صنایع معدنی، بخشی نگری از بین رفته و اگر این اتفاق در بخش های دیگر کشور رخ بدهد، در آن قسمت ها هم پیشرفت صورت خواهد گرفت.

نماینده مردم سروستان، کربال و کوار در مجلس شورای اسلامی، اضافه کرد: در تدوین نقشه راه بیش از 40 نفر از نمایندگان مجلس حضور فعال داشتند. بیش از 15 تشکل در جلسات شرکت کردند و بیش از یک هزار ساعت وقت روی این موضوع گذاشته شد.

رئیس دبیرخانه "تعامل دولت و مجلس در بخش معدن"، در ادامه در پاسخ به این پرسش که تا چه حد می توان برداشت از منابع معدنی را بدون تخریب محیط زیست به حداکثر رساند، گفت: متاسفانه گاهی سازمان محیط زیست به شکل غیرعادی و سختگیرانه عمل می کند و گاهی این بهره برداران هستند که شرایط زیست محیطی را رعایت نمی کنند.

وی با اشاره به سیستم استخراج معدن در استرالیا ادامه داد: در سفری که به استرالیا داشتم دیدم که معادن زغال در جنگل استخراج می شود؛ ولی به تدریج که از معدن برداشت می شود، جنگل کاری هم انجام می شود. در واقع همان طور که از معدن بهره برداری می کنند، محیط زیست را هم تخریب نمی کنند.

رییس سازمان نظام مهندسی معدن ایران خاطرنشان کرد: یکی از بندها در نقشه راه معدن و صنایع معدنی همین است که معاونت معدن در وزارت صنعت، معدن و تجارت با سازمان محیط زیست نشست هایی داشته باشند و دستورالعمل های مشترکی در حوزه محیط زیست تدوین کنند تا بخش نامه ها با هم تعرض نداشته باشند و بتوان در این عرصه یکپارچه عمل کرد./
 

برچسب ها

اخبار برگزیده، اقتصاد معدنی