زرآبادی:

چرایی کاهش سرمایه گذاری خارجی

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، معتقد است: مهم ترین مشکلی که باعث می شود سرمایه گذار در ایران رغبتی برای سرمایه گذاری نداشته باشد، عدم ثبات قوانین است.

خانه ملت؛ سیده حمیده زرآبادی با بیان اینکه مشوق های فعلی می تواند تا حدی به روند سرمایه گذاری در ایران کمک کند، افزود: در عین حال در نظر گرفتن مشوق ها به دلیل عدم ثبات قوانین در کشور چندان در جذب سرمایه گذاران خارجی موثر نیست؛ چون ادامه فعالیت آنان در کشور توجیه اقتصادی ندارد.

نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی، با تاکید براینکه وجود استراتژی مشخص و داشتن یک برنامه منسجم تنها را مطمئن در جهت جذب سرمایه گذار خارجی است، تصریح کرد: سرمایه گذار باید مطمئن باشد که هر اتفاقی در صنعت یا اقتصاد رخ بدهد، حمایت از او یا معافیت های مالیاتی که برای 5 یا 10 سال وضع شده، تغییری نمی کند و تبصره و ماده ای به قوانین اعلام شده اضافه نمی شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: اگر می خواهیم از صنعت حمایت کنیم، باید یک بسته برنامه ریزی شده داشته باشیم که این بسته حمایتی شامل تعیین قوانین، مشوق ها، امور بیمه ای، مالیاتی و گمرکی می شود و این مجموعه در الب بسته حمایتی برای مثال نباید تا 10 سال آینده هم دچار تغییر شود.

وی اضافه کرد: نباید اینطور باشد که برای مثال یک سری از واحدهای تولیدی معاف از مالیات اعلام شوند؛ در حالی که عده ای دیگر مشمول پرداخت مالیات می شوند. این امر باعث می شود رقابت در بازار دچار مشکل شود؛ چراکه وضع قوانین در رقابت بازار هم تاثیرگذار است.

زرآبادی تاکید کرد: بهترین راه این است که اعلام کنیم در چه زمینه هایی نیاز به سرمایه گذار در کشور داریم و بازه زمانی مشخصی برای سرمایه گذاری تعیین کنیم. اعلام کنیم که هر سرمایه گذاری در زمینه های اعلام شده وارد شود و اعلام آمادگی کند، ظرف مدت یک یا دو روز تمامی مجوزهای لازم در اختیارش قرار خواهد گرفت. این کار هم می تواند به عنوان مشوق مورد توجه قرار بگیرد.

نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: در کنار همه این کارها باید به این نکته توجه کرد که تضمین اجرای بسته های حمایتی و همچنین در نظر گرفتن بازه زمانی ثابت برای پروژه ها می تواند زمینه جذب سرمایه گذاران خارجی را بیش از پیش فراهم آورد./

برچسب ها

اخبار برگزیده، استراتژی، امنیت سرمایه گذاری