شاعری انتقاد کرد:

بزرگترین بحران زیست محیطی کشور ۵ دهه اخیر

عضو هیات رییسه کمیسیون کشاورزی مجلس با انتقاد از تخریب ۴ میلیون هکتار از مساحت جنگل های کشور جنگل زدایی را بزرگترین بحران زیست محیطی کشور طی ۵ دهه اخیر دانست.

خانه ملت؛ علی‌محمد شاعری با انتقاد از اینکه مساحت جنگل‌های کشور از 18 میلیون هکتار به حدود 14 میلیون هکتار کاهش پیدا کرده است، گفت: متاسفانه طی 5 دهه گذشته حدود 4 میلیون هکتار از مساحت جنگل ها را از دست دادیم.

نماینده مردم نکا، بهشهر و گلوگاه در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه کاهش مساحت جنگل ها نقش موثری در توسعه بیابان زایی، افزایش خشکسالی، کاهش بارندگی و پدیده تغییر اقلیم داشته است، افزود: همچنین افزایش فرسایش خاک، ریزگردها و بحران آب نیز تحت تاثیر پدیده بیابان زایی است.

جنگل زدایی بزرگترین رخداد زیست محیطی کشور

وی با یادآوری اینکه جنگل زدایی بزرگترین رخداد زیست محیطی کشور طی 5 تا 6 دهه اخیر است، تصریح کرد: نقشه‌های ماهواره‌ای نیز بیانگیر این است که مساحت جنگل‌های کشور به شدت کاهش یافته است.

تخریب یک میلیون و 200 میلیون هکتار از جنگل های شمال طی 6 دهه

این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه بر اساس برآوردهای سال 1342 مساحت جنگل های شمال حدود 3 میلیون و 200 هزار تن هکتار بوده، گفت: در حال حاضر میزان جنگل های شمال به حدود 2 میلیون هکتار رسیده یعنی حدود یک میلیون و 200 هکتار از جنگل های شمال را طی 5 تا 6 دهه گذشته از دست دادیم.

تخریب سالانه 100هزار هکتار از مراتع کشور/ سازوکار حفاظتی مناسب و کارآمد در کشور برای حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی وجود ندارد

شاعری با یادآوری اینکه سالانه حدود 100 هزار هکتار از منابع طبیعی و مراتع کشور از دست می‌رود و تخریب می‌شود، افزود: تخریب جنگل‌های کشور بیانگر این است که سازوکار حفاظتی مناسب به صورت کارآمد‌‌ و روزآمد برای حفظ محیط زیست و منابع طبیعی در کشور وجود ندارد.

عضو هیات رییسه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی، وجود جنگل را عاملی اصلی دوام حیات دانست و گفت: متاسفانه به علت نبود ساختار مناسب و امکانات و تجهیزات مناسب بخش زیادی از منابع طبیعی تخریب شده است./

پایان پیام
 

برچسب ها

اخبار برگزیده، جنگل، جنگل بان