فلاحتی یادآور شد؛

آمار دانش آموز اتباع خارجی در ایران

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به تحصیل ۵۰۰ هزار نفر دانش آموزان اتباع کشورهای دیگر در ایران، افزود: تحصیل در آموزش عالی هم از برنامه های مورد نظر کمیسیون است.

خانه ملت؛ فرهاد فلاحتی با اشاره به تحصیل دانش آموزان اتباع خارجی در ایران گفت: تبعه خارجی با ملاحظات قانونی مهمان کشور ما هستند و حق تحصیل در نظام آموزشی ایران را دارد؛ لذا باید برای رفع مشکلات تحصیلی‌شان در ایران تلاش کرد همچنانکه تاکنون نیز وزارت آموزش و پرورش بستر مناسبی برای آموزش اتباع در کشور فراهم کرده است.

نماینده مردم قائنات در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تحصیل 500 هزار نفر دانش‌آموزان اتباع کشورهای دیگر در ایران، افزود: تحصیل در آموزش عالی هم از برنامه‌های مورد نظر کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس است تا بسترهای لازم برای تحصیل دانشجویان خارج از کشور و محصلان خارجی در ایران فراهم شود.

فلاحتی بیان کرد: تحصیل اتباع در کشور گاهی در برخی استان‌ها دچار مشکلاتی است؛ نکته مورد نظر کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، ورود به این موضوع برای رفع مشکلات بوده است لذا در صورت نیاز به وضع قانون، مجریان و مسئولان به کمیسیون منتقل کنند که در صدد رفع آن برآییم تا اتباع بیگاه بدون هیچ مشکلی در کنار دانش آموزان ایرانی تحصیل کنند.

مورد بغرنجی در خصوص اقلیت بودن تعداد دانش‌آموزان ایرانی در مدارس ایرانی گزارش نشده است

این نماینده مجلس درباره غالب بودن فضای مدرسه و کلاس از محصلان ایرانی، ادامه داد: تاکنون مورد بغرنجی در این زمینه گزارش نشده است؛ اگر مورد خاصی باشد وزارتخانه آموزش و پرورش باید برنامه‌ریزی کند و تدبیری داشته باشد تا تناسب جمعیتی لحاظ شود.

وی تصریح کرد: اگر تعداد دانش آموزان ایرانی در مدرسه یا کلاسی در اقلیت است، آموزش و پرورش چرایی موضوع را بررسی کند؛ آیا دانش‌آموز ایرانی به تعداد کافی در آن منطقه هست یا اکثریت ساکنان آن بخش، مهاجران و اتباع خارجی هستند که تراکم بیشتری دارند و به هر دلیل اکثریت در آنجا سکونت پیدا کردند.

فلاحتی با بیان اینکه به هم خوردن تناسب جمعیتی با وزارت آموزش و پرورش مطرح شود، تاکید کرد: اگر مشکلاتی در این میان وجود دارد، باید رفع شود که البته مختص به یک کشور هم نیست و وزارت آموزش و پرورش تکلیف اولیه دارد تا موضوعات را رصد کند.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت: اتباع خارجی که در ایران تحصیل می‌کنند، شرایط لازم را دارند و بر همین اساس ثبت نام آنها مشکلی با قوانین کشور ندارد؛ این امر برای جمهوری اسلامی ایران یک نقطه قوت محسوب می‌شود./

پایان پیام