محمدی خاطرنشان کرد؛

علت درجا زدن صنایعی مانند خوروسازی

ضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با انتقاد از ضعف ارتباط بین صنعت و دانشگاه، یکی از شرح وظایف اصلی وزارت علوم را ارتباط بین صنعت و دانشگاه دانست.

خانه ملت؛ داود محمدی با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری بر حمایت بخش خصوصی یا دولتی از پایان نامه‌‎های علمی و دانشگاهی و حضور صاحبان صنایع در دانشگاه‌ها، اظهار کرد: معضلات بسیاری در کشور وجود دارد که راه حل تمام این معضلات به در حوزه اقتصادی و اجتماعی از دانشگاه می‌گذرد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه مجلس در قانون، الزامی متقن برای ارتباط بیشتر وزارت علوم با صنایع را قید کرده است، افزود: یکی از بندهای مهم در شرح وظایف وزارت علوم توسعه ارتباط صنعت و دانشگاه بوده که متأسفانه به هیچ عنوان به آن توجه نشده است.

محمدی افزود: اما متأسفانه به دلیل نبود نظارت این الزام قانونی سبک شمارده شده و ارتباط جدی بین دانشگاه و صنعت شکل نگرفته است.

مراکز پژوهشی در کشورهای پیشرفته در اختیار صنایع است

وی با اشاره به وضعیت پایان نامه‌های دانشگاهی و عدم ارتباط آن‌ با دانشگاه‌ها، تصریح کرد: بیگانگی صنعت و دانشگاه در ایران در حالی است که مراکز پژوهشی در بسیاری از کشورها در کنار صنایع قرار دارد و فقط برای رفع نیازهای صنعت و تولید مؤسسات پژوهشی تکثیر شده‌‎اند.
وی تأکید کرد: البته همه الزامات قانونی برای رفتن دانشگاه و وزارت علوم به سمت صنعت و تولید است اما الزامی برای حرکت صنایع کشور به سمت دانشگاه در نظر گرفته نشده و این یک ایراد جدی به حوزه صنعت کشور است.

علت در جا زدن صنایعی مانند خودروسازی بیگانگی با حوزه پژوهش کشور است

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس افزود: علت عدم پیشرفت صنایع کشور و در جا زدن در بسیار از صنایع از جمله صنعت خودروسازی همین بیگانگی با حوزه پژوهش و صنعت است که ضرورت آسیب شناسی در این حوزه و بازتعریف صنعت و دانشگاه به شدت احساس می‎شود./

پایان پیام

برچسب ها

اخبار برگزیده، خودروسازان، خودروسازی