بختیار مطرح کرد:

گرانی سکه و زندانیان مهریه

نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شرایط اجتماعی و به هم ریختگی اقتصادی به افزایش تعداد زندانیان مهریه دامن زده است، گفت: به دلیل افزایش ناگهانی نرخ سکه تعداد زندانیان مهریه سه برابر شده است.

 خانه ملت؛ علی بختیار در موافقت با طرح ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها گفت: تعداد زندانیان در حال حاضر به دلیل نابسامانی های اقتصادی، افزایش چشمگیری داشته است. بسیاری از مجرمینی که در زندان‌های شهری به سر می‌برند، مجرم واقعی تلقی نمی‌شوند و افراد آبرو داری هستند.

نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شرایط اجتماعی و به هم ریختگی اقتصادی به افزایش تعداد زندانیان دامن زده است، اظهار داشت: به دلیل افزایش ناگهانی نرخ ارز و سکه، تعداد زندانیان مهریه سه برابر شده است، زیرا بسیاری توانایی مالی برای پرداخت مهریه ندارند./

برچسب ها

اخبار برگزیده، زندان ها، مهریه، هزینه دادرسی مهریه