حاجی بابایی عنوان کرد:

راهکار حل مشکلات آموزش و پرورش

رییس فراکسیون فرهنگیان مجلس گفت: آموزش و پرورش با خصوصی سازی مدارس ابتدایی عملا به برگزاری این آزمون های زاید در مدارس ابتدایی کمک کرده است.

 خانه ملت : حمیدرضا حاجی بابایی با اشاره به سخنان وزیر آموزش و پرورش در خصوص کنترل و نظارت بر مدارس ابتدایی در کنار گذاشتن آزمون های زاید گفت: اصل بر این است که رقابت های بی خاصیت در دوره ابتدایی کنار گذاشته شود و دانش آموزان در این دوره از رقابت های شکننده و بی خاصیت دور باشند.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: باید شرایط آموزش و پرورش در کنار گذاشتن آزمون های زاید در دوره ابتدایی فراهم کند؛ بدین معنا که نباید با اقدامات نامناسب شرایط را برای برگزاری این آزمون ها فراهم کرد. زیرا هم اکنون با خصوصی سازی صورت گرفته در مدارس ابتدایی عملا به برگزاری این آزمون ها در مدارس ابتدایی کمک کرده که این روند مناسب نیست.

وی افزود:خصوصی سازی مدارس ابتدایی باعث خواهد شد که این مدارس برای دریافت منابع مالی و کسب بیشتر پول، اقدام بر برگزاری آزمون های مختلف در مدارس کنند؛ زیرا مدارس غیر دولتی تمام نفع خود را در برگزاری آزمون های مختلف می بینند و متاسفانه هیچ نظارتی نیز از جانب آموزش و پرورش صورت نمی گیرد.

این نماینده مجلس در دوره دهم ادامه داد: آموزش و پرورش از جلوگیری از برگزاری آزمون های زاید در دوره ابتدایی سخن می گوید ، ولی در جای دیگر خصوصی مدارس، شرایط را برای برگزاری آزمون های زاید فراهم می کند که روند امروز شایسته نظام آموزشی کشور نیست و باید سریعا فکری برای این وضعیت نامناسب اتخاذ شود.

حاج بابایی گفت: آموزش و پرورش بیش از گذشته نیاز به رهایی و نجات از شرایط امروزی خود دارد؛ بنابراین باید گفت که سیستم آموزش کشور علی الخصوص دوران تحصیلی در مدارس کشور باید در اختیار دولت باشد تا دولت ها برای آن هزینه کنند و بتوانند با کنترل و نظارت دقیق، وضعیت امروز آموزش و پرورش را به شرایط مناسب برسانند.

حل مشکلات آموزش و پرورش در گرو تقویت مدارس دولتی و وضعیت معیشتی معلمان خواهد بود

رییس فراکسیون فرهنگیان مجلس خاطرنشان کرد: عدم تقویت آموزش و پرورش و عدم رسیدگی به وضعیت معلمان و از جای دیگر خصوصی سازی مدارس باعث افزایش مشکلات در آموزش و پرورش خواهد شد؛ بنابراین دولت ها وظیفه دارند که رسیدگی به وضعیت آموزش و پرورش را در اولویت کاری خود قرار دهند و مدارس دولتی را تقویت کند و با رسیدگی به معیشت معلمان می توان از مشکلات امروز به راحتی عبور کرد./
 

برچسب ها

آموزش و پرورش، اخبار برگزیده