کیانپور عنوان کرد؛

اولویت اصلی در نوسازی بافت فرسوده

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: از مجموع حدود ۱۲۷ هزار هکتار بافت فرسوده و ناپایدار، حدود ۷۰ هزار هکتار نیازمند نوسازی است.

 خانه ملت :  کیان پور با اشاره به رویکرد جدید دولت برای نوسازی بافت های فرسوده، گفت: به نظر من دولت باید یک تغییر رویکرد و نگرش نسبت به نوسازی بافت های فرسوده داشته باشد، ایده رئیس جمهور در این رابطه، نوسازی محله به محله است که به نظر من این استراتژی مثبت و قابل قبول خواهد بود.

نوسازی محله به محله؛ اولویت اصلی در نوسازی بافت فرسوده

نماینده مردم درود و ازنا در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به طور حتم در بحث نوسازی بافت های فرسوده، باید از تجربیات کشورهای خارجی استفاده کرد، از این رو در رویکرد نوسازی محله به محله، ضمن نوسازی بافت فرسوده، به نوسازی معابر و خیابان ها نیز توجه می شود و متناسب با افزایش جمعیت پس از نوسازی، گنجایش معابر نیز افزایش می یابد.

وجود 127 هزار هکتار بافت فرسوده و ناپایدار در کشور

این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: بر اساس گزارش ها، حدود 72 هزار هکتار بافت فرسوده و 55 هزار هکتار هم سکونت های غیررسمی و ناپایدار در کشور وجود دارد که در مجموع حدود 127 هزار هکتار بافت فرسوده و ناپایدار است.

70 هزار هکتار بافت فرسوده در کشور نیازمند نوسازی است

وی گفت: از مجموع حدود 127 هزار هکتار بافت فرسوده و ناپایدار، حدود 70 هزار هکتار نیازمند نوسازی است، چون این مناطق در معرض بروز حوادث و مشکلات هستند.

وجود 7 میلیون واحد در بافت های فرسوده

کیانپور تصریح کرد: از طرف دیگر اگر برای هر هکتار حدود 100 واحد نیز نوسازی شود، این مقدار در مجموع به حدود 7 میلیون واحد می رسد که نیازمند نوسازی است.

زندگی 19 میلیون نفر در بافت های فرسوده و سکونتگاه های غیررسمی

این نماینده مردم در مجلس دهم با اعلام اینکه حدود 8 میلیون نفر در بافت های فرسوده زندگی می کنند، گفت: بر اساس آمارها حدود 11 میلیون نفر نیز در سکونتگاه های غیررسمی هستند.

30 درصد جمعیت شهری در 20 درصد مساحت شهری زندگی می کنند

وی ادامه داد: همچنین طبق گزارشات، 30 درصد جمعیت شهری در 20 درصد مساحت شهری زندگی می کنند، در شرایط کنونی مساحت شهری در کل کشور حدود 640 هزار هکتار است.

حدود 28 هزار شرکت پیمانکاری در کشور فعال هستند/ فعالیت 400 هزار مهندس در کشور

کیانپور گفت: در شرایط کنونی حدود 28 هزار شرکت پیمانکاری در کشور فعال هستند که بیش از 20 هزار از این شرکتها دارای رتبه 5 هستند، از این رو می توان از ظرفیت این شرکت ها استفاده کرد، همچنین حدود 400 هزار مهندس فعال در این حوزه وجود دارد که می توان از آن ها بهره گرفت.

فعالیت در بخش نوسازی بافت فرسوده در سال حدود یک میلیون شغل ایجاد می کند

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: به طور حتم اگر بخش نوسازی بافت های فرسوده در کشور فعال شود، حدود یک میلیون شغل در سال فعال می شود و این به میزان 30 درصد اقتصاد کشور است، بنابر این باید با برنامه و ایده محکم تر این رویکرد پیگیری شود./

 

برچسب ها

احیاء و مرمت بافتهای فرهنگی، اخبار برگزیده، بافت فرسوده، نوسازی بافت های فرسوده