هاشمی یادآور شد؛

دلیل تزلزل خانواده ها

نماینده مردم در مجلس دهم معتقد است: برای ساماندهی کودکان کار دبیرخانه تشکیل شود و وظیفه و سهم اقدامی و مداخله ای هر دستگاه از جمله بهزیستی، نیروی انتظامی، قوه قضاییه، وزارت کشور، وزارت رفاه مشخص شود تا با یکپارچه سازی بتوان خدمات درستی به مردم ارائه داد.

خانه ملت؛ همایون هاشمی  با اشاره به افزایش کودکان خیابانی گفت: برخی از مولفه هایی که به عنوان متغیر در مباحث آسیب‌های اجتماعی مطرح می‌شوند، مولفه های عمومی هستند و با تغییرات این مولفه ها عقربه‌های آسیب‌های اجتماعی به سمت راست و چپ کم و زیاد می‌شود؛ زمانی که وضعیت اقتصادی کشور به سمت شیب نزولی می‌رود و وضعیت معیشتی خانواده‌ها در معرض آسیب است، آسیب‌های مختلف در حوزه خانواده، شهری و مدنی نمایان و آسیب‌های اجتماعی بیشتر می‌شود.

نماینده مردم شاهین دژ، تکاب و میاندوآب در مجلس افزود: بیکاری و عدم درآمد کافی وضعیت معیشتی خانواده‌ها را متزلزل کرده است؛ کودکان کار دو دسته هستند یک دسته کودکانی که شرایط بسیار نامناسب خانوادگی دارند و برحسب شرایط خانوادگی و هوشمندانه در این مسیر قرار دارند و می‌خواهند برای خانواده خود کسب درآمد کنند که اگر به دنبال مقصر باشیم، مقصر آن دولت و حاکمیت است چراکه خانواده‌هایی هستند که از درد عدم تامین مالی کاری شبیهی انجام می‌دهند و فرزندانی را که باید در مدرسه تحصیل کنند سر کار می‌برند.

رئیس سابق سازمان بهزیستی کشور تصریح کرد: گروهی دیگر از کودکان کار زنجیره‌هایی از کار مافیایی هستند و گروه‌هایی پشت سر این افراد قرار می‌گیرند که این کودکان را آموزش می‌دهند، مدیریت می‌کنند و این کودکان روز و شب در اختیار این افراد هستند و این گروه‌های مافیایی کاری استثماری کرده و از این کودکان بهره‌کشی می‌کنند.

بیکاری و نبود درآمد کافی معیشت خانواده‌ها را متزلزل کرده است
هاشمی ادامه داد: برای هر دو دسته از نظر مباحث اجتماعی باید مداخله صورت گیرد و ساماندهی شوند. وضعیت معیشتی دسته اول را باید اصلاح کنیم و از طریق سازمان‌های مردم نهاد، مخصوصاً سازمان‌هایی که وظیفه حاکمیتی دارند مثل بهزیستی، آنها را به مراکز ساماندهی کودکان کار بیاوریم و به این کودکان آموزش دهیم و آنها را به محیط‌های آموزشی برگردانیم؛ خانواده‌ها را نیز می‌توان تا حدی توانمند کرد و آموزش داد که این کار انجام نشود و تعهدات لازم را بگیریم.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: در مورد دسته دوم که زنجیره‌هایی از کار مافیایی هستند باید مداخلات قضایی انجام گیرد، پشت صحنه و شبکه‌های مافیایی شناسایی شوند و برخورد قضایی با آنها صورت گیرد.

لزوم تشکیل دبیرخانه برای ساماندهی کودکان کار

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: آنچه که در این حوزه در کشور حائز اهمیت است اینست که چون یک حوزه چند بخشی است و چند نهاد و دستگاه متولی آن هستند باید برای آن یک دبیرخانه واحد تشکیل دهیم؛ به نظر من بهترین جا سازمان امور اجتماعی وزارت کشور است که جلسه و دبیرخانه‌ای تشکیل دهند و وظیفه و سهم اقدامی و مداخله‌ای هر دستگاه از جمله بهزیستی، نیروی انتظامی، قوه قضاییه، وزارت کشور، وزارت رفاه مشخص شود و با این یکپارچه سازی بتوانیم خدمات درستی را به مردم ارائه بدهیم./

 

برچسب ها

اخبار برگزیده، حمایت خانواده، خانواده