بیرانوندی تاکید کرد؛

لزوم تناسب نظام آموزشی با نیاز بازارکار

رییس کمیته آموزش و پرورش کمیسیون آموزش مجلس و تحقیقات مجلس درباره احتمال کاهش تعداد دانشجویان دانشگاه فنی و حرفه ای درپی سه ساله شدن هنرستان ها توضیحاتی ارائه کرد.

 خانه ملت : محمد بیرانوندی   درباره احتمال کاهش تعداد دانشجویان دانشگاه فنی و حرفه‌ای درپی سه ساله شدن هنرستان‌ها، گفت: تربیت نیروی انسانی نظام آموزش چه مدرسه و چه دانشگاه باید متناسب با نیاز بازارکار و جامعه باشد درغیر این صورت کارآیی لازم را برای کشور نخواهد داشت. تحصیل در رشته‌های نظری نمی‌تواند نیروی موردنیاز را تربیت و آموزش دهد به همین دلیل در برنامه ششم توسعه مقرر شد 50 درصد دانش آموزان به سمت رشته‌های مهارتی و هنرستان‌ها سوق داده شوند.

تربیت نیروی انسانی در نظام آموزش چه مدرسه و چه دانشگاه باید متناسب با نیاز بازارکار و جامعه باشد درغیر این صورت کارآیی لازم را برای کشور نخواهد داشت
نماینده مردم خرم آباد و دوره در مجلس شورای اسلامی افزود: در گذشته با اجرای طرح کادر دانش آموزان می‌توانستند علاقه و مهارت خود را به درستی شناخته و پس از فارغ التحصیلی به دنبال یادگیری این مهارت روند. دراین طرح برای آموزش مهارت‌ها از مربیان متخصصی بهره می‌بردند در اجرای این طرح اکثر دانش‌آموزان پس از فراغت از تحصیل خواهان ادامه تحصیل در دانشگاه ها نبوده و در حرفی مانند مکانیکی، صافکاری و... مشغول می شدند در حالی که در حال حاضر همه دانش آموزان خود را ملزم به ادامه تحصیل در دانشگاه‌ها می بینند.

کشور به تکنسین نیاز دارد

وی با بیان اینکه در حال حاضر کشور به تکنسین نیاز دارد، بیان کرد: با اجرای نظام 3-3-6 بایستی هنرجویان پس از فارغ التحصیلی به سرعت وارد بازار کار می شدند اما متاسفانه این هدف محقق نشد تاسیس دانشگاه فنی و حرفه ای نیز برای تخصصی شدن این هنرجویان بود؛ نظام آموزشی با این برنامه ها به دنبال مهارت آموزی بیشتر نیروی انسانی بود.

مسئولان با ترسیم چشم انداز رشته‌های مهارتی دانش آموزان را به انتخاب این رشته ها سوق دهند

بیرانوندی در پاسخ به اینکه آیا ممکن است سه ساله شدن هنرستان‌ها رغبت آنها را برای ادامه تحصیل در رشته های مهارتی در دانشگاه فنی و حرفه ای کاهش دهد و انگیزه ای برای ادامه تحصیل آنها در رشته های نظری باشد، توضیح داد: خیر؛ این روند از گذشته بوده و تا امروز نیز ادامه دارد از سوی دیگر مسئولان بایستی با ترسیم چشم انداز رشته های مهارتی دانش آموزان را به انتخاب این رشته ها سوق دهند نمی توان با ایجاد محدودیت تراکم دانش آموزی را از رشته های نظری و به ویژه علوم تجربی کاهش داد بلکه باید دانش آموز را به ادامه تحصیل در رشته های مهارتی در دانشگاه ترغیب کرد.

ورود به دانشگاه فنی و حرفه‌ای تخصصی شدن مهارت‌ها و افزایش درآمد را به دنبال دارد

وی با بیان اینکه ورود به دانشگاه فنی و حرفه‌ای درآمد افراد را به دلیل تخصصی‌تر شدن افزایش می دهد، اظهار کرد: فرد باید بداند با آموزش در هنرستان تنها بخشی از مهارت های موردنیاز خود را آموخته و برای تکنسین شدن باید در گام‌های بعدی مهارت‌ها را تخصصی تر آموزش ببیند.

سه ساله شدن هنرستان رغبت دانش‌آموزان برای ادامه تحصیل در دانشگاه های فنی و حرفه‌ای کاهش می‌دهد؟

رییس کمیته آموزش و پرورش کمیسیون آموزش مجلس و تحقیقات مجلس معتقد است اگرچه دانش آموزان در هنرستان‌ها برخی از مهارت‌ها را می‌آموزند اما برای موفقیت در مشاغل خود باید در دانشگاه فنی و حرفه ای ابعاد بیشتری از تخصص ها را بیاموزند سه ساله شدن هنرستان نه تنها رغبت افراد برای ادامه تحصیل در این رشته ها را کاهش نمی دهد بلکه علاقه او برای یادگیری مهارت های بیشتر و تحصصی تر را نیز می‌افزاید./ 

برچسب ها

اخبار برگزیده، انواع آموزش های فنی و حرفه ای، دانش آموزان، دانشگاه فنی وحرفه ای، سازمان فنی و حرفه ای، هنرستان ها