خالقی تاکید کرد؛

بیمه تکمیلی درمانی حق مسلم تمام کارمندان است

عضو کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس بابیان اینکه ایجاد عدالت درمانی با یکپارچه سازی بیمه ها امکان پذیر است، گفت: بیمه تکمیلی درمانی حق مسلم تمام کارمندان است بنابراین نباید در حق برخی از کارکنان اجحاف شود.

  خانه ملت ؛ بشیر خالقی  درباره اجرایی طرح یکپارچه سازی بیمه ها در کشور،گفت: برای اجرایی عدالت اجرایی نباید تفاوت میان کارمندان در ادارات باشد زیرا عدالت اجرایی در پروسه اجرایی خدمات درمانی زمانی می تواند مطلوب باشدکه بتوان یکپارچه سازی بیمه ها در مراکز درمانی کشور را رقم زد.

نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما شاهد هستیمبرخی از کارمندان در ادارات دارای بیمه تکمیلی هستند و برخی دیگر تنها دارای بیمه تامین اجتماعی هستند بنابراین مشخص است با این اوصاف عدالت در استفاده از خدمات درمانی میان کارمندان ایجاد نمی شود.

برای اجرایی عدالت اجرایی نباید تفاوت میان کارمندان در ادارات باشد

خالقی افزود:برای اجرایی عدالت اجرایی نباید تفاوت میان کارمندان در ادارات باشد تا برخی هادر یک محیط اداری، دارای بیمه تکمیلی باشد اما برخی دیگر از این قائده مستثنی باشند.

وی ادامه داد: بیمه سلامت نیز متاسفانه تمام و کمال هزینه درمانی بیماران را پرداخت نمی‌کند و ما به شدت از این بابت نگران هستیم زیرا بیماران با این اوصاف با شرایط سخت اقتصادی روبرو می شوند.

حذف برخی از داروها از چرخه بیمه سلامت بیماران را به شدت نگران کرده است

خالقی افزود:حذف برخی از داروها از چرخه بیمه سلامت به شدت بیماران را نگران کرده است و این در حالی است که قسمت اعظم بیمه سلامت از بودجه سلامت تامین می شود.

نماینده مردم خلخال در مجلس افزود: باقطع شدن و محدویت در خدمات رسانی در بیمه سلامت شکی نیست که بسیاری از بیماران با مشکلات اساسی روبرو می شوند.

ایجاد عدالت درمانی با یکپارچه سازی بیمه ها امکان پذیر است

عضو کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس بابیان اینکه ایجاد عدالت درمانی با یکپارچه سازی بیمه ها امکان پذیر است یادآورشد: بیمه تکمیلی درمانی حق مسلم تمام کارمندان است و نباید در حق برخی از کارکنان اجحاف شود.

 

برچسب ها

اخبار برگزیده، ارائه خدمات بهداشتی و درمان، بخش بهداشت و درمان، تعرفه گذاری خدمات تشخیصی و درمانی، تولید و صادرات دارو، داروخانه ها، داروهای قاچاق