یوسفیان مطرح کرد؛

افزایش حقوق 98 باید پلکانی باشد

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس می گوید باید حقوق های زیر ۳ میلیون تومانی برای سال آینده جهشی افزایش یابد.

 خانه ملت؛ عزت الله یوسفیان ملا  در خصوص افزایش حقوق ها در سال ۹۸ بیان کرد: دولت تا جایی که امکان داشته باشد قصد دارد میزان حقوق ها را افزایش دهد با این حال درگذشت تصویب شده که افزایش حقوق ها در برخی مقامات از جمله نمایندگان و وزرا اتفاق نیافتد.

قطعاً در بودجه سال ۹۸ هم در لایحه دولت و هم در کمیسیون تلفیق بودجه باید افزایش قابل توجهی برای حقوق های در نظر گرفته شود و تصمیمات باید برای سال آینده متفاوت باشد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به قانون بودجه سال 97 اظهار داشت: طبق قانون بودجه سال ۹۷ هرچه حقوق و دستمزد کارکنان پایین تر باشد درصد افزایش حقوق ها بیشتر خواهد بود از این را امسال حقوق ها پلکانی افزایش پیدا کرد.

افزایش 20 درصدی حقوق ها کفاف نمی دهد

نماینده مردم آمل در مجلس دهم شورای اسلامی تاکید کرد: با این حال در سال آینده باید حقوق های زیر 3 میلیون تومان افزایش جهشی داشته باشد، با افزایش 20 درصدی کارمندان و بازنشستگان از عهده مخارج زندگی بر نمی آیند.

وی گفت: قطعاً در بودجه سال ۹۸ هم در لایحه دولت و هم در کمیسیون تلفیق بودجه باید افزایش قابل توجهی برای حقوق های در نظر گرفته شود و تصمیمات باید برای سال آینده متفاوت باشد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در خصوص افزایش حقوق ها در سال 97 بیان داشت: دولت تصمیماتی برای این منظور دارد نوبخت بارهای در این زمینه پیشنهاداتی مطرح کرده است، افزایش حقوق در محدوده اختیارات دولت است و نمایندگان منتظرند دولت در این زمینه تصمیم گیری کند./
 

برچسب ها

اخبار برگزیده، اضافه کاری حقوق کارمندان دولت، افزایش بودجه