محمدجواد جمالی نوبندگانی تشریح کرد؛

افزایش تولید مواد مخدر در افغانستان پس از حضور نظامیان خارجی

محمدجواد جمالی نوبندگانی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به اهداف سفر دبیرکل ناتو به افغانستان و دیدار وی با مقامات دولت وحدت ملی این کشور، گفت: باید یادآور شد افغانستان همواره بستری برای حضور نظامی آمریکا بوده و از این طریق ایالات متحده توانسته غارت های زیادی انجام دهد.

خانه ملت؛  محمد جواد جمالی نوبندگانی با اشاره به اهداف سفر دبیرکل ناتو به افغانستان و دیدار وی با مقامات دولت وحدت ملی این کشور، گفت: باید یادآور شد افغانستان همواره بستری برای حضور نظامی آمریکا بوده و از این طریق ایالات متحده توانسته غارت های زیادی انجام دهد.

کشتارمردم بی گناه افعانستان توسط نیروهای نظامی آمریکا و ناتو

نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ناتو اعلام می کند حضور نظامیانش در کابل به دلیل تامین امنیت این کشور است، اظهار کرد: این مهم در حالیست که همواره در خبرها از کشتارمردم بی گناه افعانستان توسط نیروهای نظامی آمریکا و ناتو سخن گفته می شود.

افزایش تولید مواد مخدر در افغانستان پس از حضور نظامیان خارجی

وی با اشاره به اینکه بر اساس آمارهای جهانی از زمان حضور نظامیان خارجی در افغانستان تولید مواد مخدر چند برابر شده است، ادامه داد: در واقع غربی ها افغانستان را بستر مناسبی برای اقدامات غیرقانونی و درآمدزایی می دانند و تلاش می کنند با اعمال زور همچنان در این کشور باقی بمانند.

بهانه مبارزه با تروریست برای توجیه حضور نظامی ناتو در کابل

این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه نباید فراموش کرد ایالات متحده با حضور نظامی در افغانستان به کشورهایی مانند ایران، چین و روسیه نیز توجه می کند، تصریح کرد: در واقع ناتو و آمریکایی ها بهانه مبارزه به تروریست را مطرح می کنند تا از این طریق حضورشان را توجیه کنند و این امر در حالیست که امروزه شاهد انتقال برخی از نیروهای داعش در افغانستان هستیم.

ناتو و آمریکایی ها بهانه مبارزه به تروریست را مطرح می کنند تا از این طریق حضورشان را توجیه کنند و این امر در حالیست که امروزه شاهد انتقال برخی از نیروهای داعش در افغانستان هستیم.
رحیمی جهان آبادی افزود: باید یادآور شد متاسفانه در این بین فقط مردم افغانستان هستند که طی سال های طولانی تحت ظلم نیروهای نظامی آمریکا، ناتو و حتی طالبان که دست پروده ایالات متحده هستند قرار می گیرند.

حضور نظامیان خارجی در افغانستان با تحت فشار گذاشتن دولت مرکزی

عضو هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: ناتو و آمریکایی ها تلاش می کنند افغانستان را در تنگنا نگه دارند تا از این طریق بتوانند در این کشور حضور داشته باشند./

برچسب ها

آمریکا، اخبار برگزیده، استکبار آمریکا، افغانستان، مواد مخدر