ابطحی مطرح کرد؛

عواقب فاصله گرفتن از علوم پایه

عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اشتغال فارغ التحصیلان رشته ریاضی تضمین شده نیست، گفت: رشته های پزشکی واجب کفایی هستند و پزشکان نمی توانند برای طبابت خود دستمزد معین کند.

 ر‎خانه‌ملت ؛ سیدمحمد جواد ابطحی در توضیح چرایی گرایش پایین دانش‌آموزان به رشته ریاضی، گفت: جذابیتی که رشته تجربی دارد در رشته‌های ریاضی و علوم انسانی برای دانش‌آموزان وجود ندارد یکی از ضرورت‌ها و وظایف اصلی وزارت آموزش و پرورش ایجاد انگیزه و علاقه در میان دانش‌آموزان برای ادامه تحصیل در رشته‌های فنی و مهندسی است.

علت گرایش پایین دانش‌آموزان به رشته ریاضی چیست؟

نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی علت افزایش گرایش به تجربی را که کاهش اشتغال فارغ‌التحصیلان رشته‌های ریاضی دانست و افزود: محدودیت پذیرش دانشجو در رشته‌های پزشکی از یک سو و پذیرش بی حساب و کتاب و بدون محدودیت دانشجو در مراکز آموزشی و غیرانتفاعی در رشته‌های فنی و مهندسی دست به دست هم داده تا بازار کار مهندسی اشباع شود و از آنجایی که بازار کار یکی از معیارهای دانش آموزان در انتخاب رشته محسوب می‌شود در نتیجه رشته ریاضی متقاضی کمتری دارد؛ سیاست گذاری‌های دوگانه باعث گرایش پایین دانش آموزان به رشته های ریاضی شده است.

بخش عمده ای از درآمد کانادا نتیجه مهاجرت دانشمندان است؛ کشورهایی مانند ایران هزینه کرده و مهندس و تکنسین تربیت می‌کنند اما این فارغ التحصیلان به دلیل نبود بازار کار در کشور خودشان به کشورهای پیشرفته مهاجرت می‌کند
این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه بسیاری از مهندسان عمران بیکار هستند، بیان کرد: نمی توان دانش‌آموزان را در انتخاب رشته محدود کرد؛ خانواده‌ها به دلیل شان و منزلت اجتماعی رشته‌های پزشکی تمایل دارند فرزندانشان در این رشته‌ها ادامه تحصیل دهند.

اشتغال فارغ‌التحصیلان رشته ریاضی تضمین شده نیست

وی معتقد است برای فارغ‌التحصیلان رشته ریاضی زمینه اشتغال نهایی در رشته‌های مهندسی و ریاضی چندان تضمین شده نیست که باعث کاهش گرایش خانواده‌ها شده است؛ با ایجاد زمینه‌های اشتغال و امید به آینده و با تجدید نظر در محتوای کتب ریاضی که بیشتر نیازها را پوشش دهد باید به دنبال افزایش گرایش به سمت ریاضی باشیم؛ تمامی این موارد نشاندهنده ضرورت توجه به جذب دانشجو متناسب با بازار کار است.

رشته‌های پزشکی واجب کفایی هستند و پزشکان نمی‌توانند برای طبابت خود دستمزد معین کند

ابطحی با بیان ایکه با اجرای قانون همسان سازی حقوق، درآمد یک پزشک با یک مهندس برابری می‌کند، اظهار کرد: رشته‌های پزشکی واجب کفایی هستند و پزشک نمی‌تواند برای طبابت خود دستمزد معین کند در حالیکه مهندس ساختمان می‌تواند هزینه و دستمزد خود را مشخص نماید؛ متاسفانه مهندسی در کشور ما نتوانسته شان و منزلت خود را به دست آورد.

اگر از علوم پایه فاصله بگیریم آینده کشور درخشان نخواهد بود

وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری، یادآور شد: ایشان فرمودند اگر از علوم پایه فاصله بگیریم آینده کشور درخشان نخواهد بود.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پشرفت کشورهایی مانند کره، ژاپن و آمریکا به دلیل توجه به علوم پایه بوده است، خاطرنشان کرد: بخش عمده ای از درآمد کانادا نتیجه مهاجرت دانشمندان است. کشورهایی مانند ایران هزینه کرده و مهندس و تکنسین تربیت می‌کنند اما این فارغ التحصیلان به دلیل نبود بازار کار در کشور خودشان به کشورهای پیشرفته مهاجرت می‌کند.

برچسب ها

اخبار برگزیده، اشتغال، توسعه علوم