خبر

مسیر شما: اخبار وام های اشتغالزایی به تولیدکنندگان صنایع دستی کشور داده شود
وام های اشتغالزایی به تولیدکنندگان صنایع دستی کشور داده شود

نایب رییس کمیسیون فرهنگی مجلس اعتقاد دارد وضعیت نابسامان امروز کشور در حوزه صنایع دستی و حوزه گردشگری اتکا بیش از حد سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به بودجه های دولتی است.

 خانه ملت؛ اصغر مسعودی درخصوص پایین بودن بودجه صنایع دستی در کشور و لزوم توجه ویژه به این صنعت سودآور برای کشور گفت: یکی از انتقاداتی که به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری وارد است، اتکا این سازمان به بودجه های دولتی است؛ چراکه وضعیت نابسامان امروز کشور در حوزه صنایع دستی و حوزه گردشگری اتکا بیش از حد این سازمان به منابعی است که دولت باید به این سازمان اختصاص دهد.

سازمان میراث فرهنگی باید تبدیل به سازمان درآمد زا برای کشور شود

نماینده مردم نی‌ریز و استهبان در مجلس شورای اسلامی افزود: با توجه به ظرفیتی که حوزه تولیدات صنایع دستی در کشور دارد و همچنین مناطق بکر و میراث فرهنگی و تاریخی با قدمتی در کشور وجود دارد، باید سازمان میراث فرهنگی و گردشگری را تبدیل به یک سازمان درآمد زا برای دولت و کشور کند، ولی متاسفانه مقامات مسئول در این سازمان از این ظرفیت ها استفاده نکرده و تنها از بودجه های دولتی برای امور مربوطه استفاده می کنند.

وام های اشتغالزایی به تولیدکنندگان صنایع دستی کشور داده شود

وی ادامه داد: می توان با توجه ویژه به تولیدات صنایع دستی در کشور و اختصاص وام های کم بهره برای تولیدکنندکان که تحت عنوان وام های اشتغال زایی هستند، بطور قطع سازمان میراث فرهنگی و گردشگری نیازی به بودجه های دولتی نخواهد داشت؛ چراکه با مشاهده کشورهای صاحب صنعت گردشگری و صنایع دستی می توان به این نتیجه رسید که غالب آنها هیچ اتکایی به بودجه های نفتی و دولتی برای امور مربوطه خود ندارند، بلکه از راه های درآمدزایی توانسته اند بسیاری از مشکلات خود را جبران کرده و حتی برای کشورشان سودآوری داشته باشند.

توجه به صنایع دستی کشور، صادرات این محصولات را بدنبال دارد

این نماینده مجلس دردوره دهم تصریح کرد: هنرمندانی که در کشور به خلق آثار و صنایع دستی ایرانی می زنند، تنها به توجه و کمک های مالی دولت نیاز دارند تا بتوانند با تولیدات خود، علاوه بر تامین داخلی، بفکر صادرات به کشورهای دیگر باشند و اگر دولت بتواند در حوزه صنایع دستی تغییر نگرش داده و به این حوزه رونق ببخشد، بطور قطع درآمدهای زیادی را کسب خواهد کرد .

واگذاری صنایع دستی به بخش خصوصی در جهت رونق این بخش

نایب رییس کمیسیون فرهنگی مجلس خاطرنشان کرد:اگر سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در تامین منابع مالی خود برای حوزه صنایع دستی در تنگنا وجود دارد، می تواند با وارد کردن بخش خصوصی به این بخش رونق ببخشد و قرار دادن منابع مالی تحت عنوان وام های اشتغالزایی به تولیدکنندگان صنایع دستی، می توان علاوه بر ایجاد شغل و رونق بحث اشتغال در کشور، در بحث درآمد زایی نیز موفق عمل کرد./
 

نظر شما
مشخصات خبر