افضلی مطرح کرد؛

دو اقدام اساسی برای ثبات سازی در بازار مسکن

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: اگر قرار است که مالیات بر عایدی سرمایه مسکن اخذ شود، باید تورم محاسبه شده و از میزان ارزش افزوده کم شود، سپس می توان مالیات را از آن گرفت.

خانه ملت؛ سیدحسین افضلی با اشاره به اهمیت اعمال سیاست های مالیاتی برحوزه مسکن، گفت: در شرایط کنونی اعمال مالیات بر ارزش افزوده در تمام بخش ها به ویژه مسکن، یکی از استراتژی های کشورها محسوب می شود، که این مسئله هم موجب ساماندهی بخش مسکن شده و هم درآمدزایی برای دولت است.

مالیات بر ارزش افزوده تنها نباید منحصر به بازار مسکن باشد

نماینده مردم اقلید در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اعمال سیاست های مالیاتی برحوزه مسکن اقدامی مثبت و قابل قبول است، اما این سیاست زمانی بازدهی خواهد داشت که مالیات بر ارزش افزوده تنها منحصر به بازار مسکن نباشد و این سیاست باید در تمام بخش های اقتصادی اعمال شود.

میان ارزش افزوده با تورم مسکن باید تفاوت قائل شد/ نمی توان از تورم قیمت مسکن مالیات گرفت

وی گفت: یکی از مواردی که در بحث اعمال مالیات بر عایدی سرمایه مسکن قابل توجه است، این بوده که میان ارزش افزوده با تورم تفاوت بسیاری وجود دارد، زیرا شما اگر خانه ای را به قیمت 100 تومان خریدید و سپس آن را هزار تومان فروختید، اما این به معنای سود 900 تومانی شما نیست، زیرا بخشی از این افزایش به خاطر تورم است و شما به همان میزانی که خانه را گران می فروشید یا خانه ای با قیمت چند برابر شده را خریداری کنیم.

اگر قرار است که مالیات بر عایدی سرمایه مسکن اخذ شود، باید تورم محاسبه شده و از میزان ارزش افزوده کم شود، سپس می توان مالیات را از آن گرفت
افضلی با بیان اینکه نباید تورم را به سود اشتباه گرفت، تصریح کرد: از این رو اگر قرار است که مالیات بر عایدی سرمایه مسکن اخذ شود، باید تورم محاسبه شده و از میزان ارزش افزوده کم شود، سپس می توان مالیات را از آن گرفت.

مردم برای فرار از کاهش ارزش سرمایه های نقدی به بازار مسکن هجوم آوردند

این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: یکی از دلایل رشد قیمت مسکن در چند سال اخیر به ویژه در سال 97 این است که وقتی در جامعه تورم به وجود می آید، مردم به دنبال آن هستند که از سرمایه نقدی خود در برابر کاهش ارزش پول ملی دفاع کنند، از این رو به سرعت این نقدینگی وارد بازارها مختلف می شود، اما بهترین بازار در این عرصه بازار مسکن است، در نهایت این روند و رویکرد و افزایش عرصه و تقاضا موجب افزایش چشمگیر قیمت مسکن می شود.

دو اقدام اساسی برای ثبات سازی در بازار مسکن چیست؟

وی افزود: به نظر من دو اقدام باید در عرصه مسکن صورت گیرد، نخست آنکه به موازات این بازار، در بخش های دیگر نیز قانون مالیات بر عایدی مسکن اجرایی شود که این مسئله موجب کاهش دلال بازی و سوداگری و به تبع آن کاهش تلاطمات بازار مسکن می شود.

افضلی ادامه داد: دومین اقدام این است که پس از اعمال سیاست های مالیاتی مردم به دنبال سرمایه گذاری خواهند گشت، از این رو باید دولت و سیاست گذاران، نسبت به هدایت نقدینگی به سمت تولید به ویژه تولید بخش مسکن اقدام کنند.

عضو کمیسیون عمران مجلس افزود: قطعا تمام جوانب لایحه مالیات بر عایدی سرمایه مسکن دیده شود، از این رو است که کمیسیون عمران مجلس تلاش بسیار و جلسات زیادی را برای این امر اختصاص داده است./
 

برچسب ها

اخبار برگزیده، اوراق وام مسکن، ثبات، ثبات اقتصادی، ثبات قیمت ها