امینی فرد:

ارتقاء شاخص های سلامت در گروی مشارکت مردمی

نایب رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی افزود: مشارکت سازمان های مردم نهاد تنها منحصر به سرمایه گزاری های مادی نیست چرا که سلامت پدیده ای است که با توجه به مختصات عرفی و منطقه ای تعریف می شود، بنابر این مشارکت مردم در امر سلامت شرط ضروری ارتقاء شاخص های سلامت است.

خانه‌ملت؛ محمدنعیم امینی فرد در رابطه با اجتماعی شدن و مشارکت مردم در حوزه سلامت گفت: اجتماعی شدن سلامت، مشارکت مردم، افزایش سواد سلامت مقوله ای است که در دنیا رو به گسترش است، خوشبختانه در کشور ما نیز طی سالین اخیر روند توسعه پیوست های اجتماعی در حوزه سلامت حداقل درچند سال اخیر بسیار مثبت بوده است. اقدام وزارت بهداشت و درمان برای ایجاد معاونت اجتماعی نشان‌گر اهمیت این موضوع و وقوف نسبی جامعه به این امر است.

مشارکت مردمی شرط ضروری ارتقاء شاخص‌های سلامت

نماینده مردم ایرانشهر، سرباز، دلگان، فنوج، لاشار، بنت و آشار در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: مشارکت سازمان‌‌های مردم نهاد تنها منحصر به سرمایه‌گزاری های مادی نیست چرا که سلامت پدیده‌ای است که با توجه به مختصات عرفی و منطقه‌ای تعریف می‌شود، بنابر این مشارکت مردم در امر سلامت شرط ضروری ارتقاء شاخص‌های سلامت است.

این نماینده مردم در مجلس دهم، یادآور شد: پیشبرد برنامه‌های بهداشت و درمان نیاز فوری بوده چرا که پیش‌نیاز مشارکت‌های مردمی است. مشارکت چند سال اخیرخیرین در امر بهبود شاخص‌های سلامت و سرانه سازه های درمانی اگر چه از شرایط ایده‌آل فاصله زیادی دارد اما روند بسیار خوبی است.

اعتمادسازی و اقناع افکار عمومی دو مقوله مهم اجتماعی شدن سلامت

امینی فرد یادآور شد: مهمترین مسئله برای تقویت مشارکت‌های مردمی در حوزه سلامت و بهداشت و درمان وقوف مردم و اعتماد سازی است، اگر این دو مقوله را در نظر بگیریم ، یقیناً همانند خیرین مدرسه‌ساز که تا حد زیادی در جامعه جا افتاده است، گسترش خواهد یافت. با توجه به اینکه مشارکت در امر سلامت به لحاظ انسانی عواطف خاصی را برانگیخته می‌کند، می‌توانیم شاهد حضور پررنگ خیرین در این حوزه باشیم.

لزوم بهره مندی خیرین سلامت از امکانات مشابه خیرین مدرسه ساز

نایب رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی افزود: همانطور که برای خیرین مدرسه ساز امکاناتی را از محل مالیات‌های پرداخت شده به دولت دریافت می‌کنند، باید در مورد خیرین سلامت نیز نهادینه شود . اگر این اتفاق در حوزه سلامت بیافتد و مشاهد حضور گسترده خیرین و سازمان‌های مردم نهاد باشیم گام بزرگی برداشته ایم . البته تعداد محدودی موسسه معرفی شده‌اند اما متاسفانه خیرین سلامت مانند خیرین مدرسه ساز از امکانات قانونی در امور مالیاتی برخوردار نیستند./
 

برچسب ها

اخبار برگزیده، بخش سلامت