شهریاری مطرح کرد؛

رفع بدهکاری بیمه ها به بیمارستان ها نیازمند رفع منابع مالی محدود

رییس کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس بابیان اینکه بدهکاری بیمه ها به بیمارستان ها معضلی در جهت خدمات رسانی بهینه درمانی است، گفت: حل شدن معضل بدهکاری بیمه هابه بیمارستان ها نیازمند رفع منابع مالی محدود درحوزه بهداشت ودرمان است.

خانه ملت ؛ حسینعلی شهریاری  درباره وضعیت بدهکاری بیمه ها به بیمارستانها،گفت: اگر بطورواقع بینانه خواهان رفع بدهکاری بیمه‌ها به بیمارستان ها هستیم، می‌بایست فکری اساسی برای رفع منابع مالی محدود در حوزه بهداشت و درمان کرد تا بتوان خدمات رسانی در حوزه بهداشت ودرمان را توسعه داد.

کنترل هزینه های درمانی راهکار اساسی اجرایی کامل طرح پزشک خانواده

نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه برای کنترل هزینه‌های درمانی راهکار اساسی اجرایی کامل طرح پزشک خانواده است تصریح کرد:با ساختارکنونی که هم اکنون وجود دارد یک فرد با دفترچه بیمه می‌تواند به 10 پزشک نیز مراجعه کند که این امر نمی تواند در حوزه درمان مورد قبول باشد.

صرفه جویی در تجویز دارو با اجرایی طرح پزشک خانواده

وی ادامه داد: با اجرایی طرح پزشک خانواده بطور مسلم این امکان وجود خواهد داشت که اگر پزشک خانواده بر طبق شرایط بیمار صلاح دانست، فرد بیمار را به انجام امور تصویربرداری پزشکی یا ارجاع به متخصص رهسپار کند و در غیر این صورت فرد می تواند تحت مداوای پزشک خانواده قرار بگیرد.

شهریاری افزود: با اجرایی طرح پزشک خانواده می توان خدمات وسیعی به تمام اقشار جامعه ارائه داد بنابراین برای رهایی از مشکلات منابع مالی محدود در حوزه بهداشت ودرمان باید عزم جدی در اجرایی طرح پزشک خانواده استوار شود.

نماینده مردم زاهدان در مجلس افزود: بطور عملی سیستم ارجاع پزشک خانواده اجرایی نشده است و این امر پرواضح است که اگر مشکلات منابع مالی محدود را کنترل نکنیم با مشکل روبرو می شویم.

رفع بدهکاری بیمه‌ها به بیمارستان‌ها نیازمند رفع منابع مالی محدود

رییس کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس بابیان اینکه بدهکاری بیمه‌ها به بیمارستانها معضلی در جهت خدمات رسانی در حوزه درمان است یادآورشد: حل شدن معضل بدهکاری بیمه‌ها به بیمارستان‌ها نیازمند رفع منابع مالی محدود است./
 

برچسب ها

اخبار برگزیده، اداره بیمه سلامت، بخش سلامت، بدهکاران، برنامه نظام سلامت، بهداشت وسلامت