ژرژیک آبرامیان مطرح کرد؛

تغییر در مجازات جرائم مرتبط با مواد مخدر

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: باتوجه به تعداد بالای زندانیان کشور و مشکلات ناشی از آن، کارشناسان و صاحب نظران تصمیمی گرفتند برای کاهش ورودی زندان ها از مجازات جایگزین حبس بیشتر استفاده کنند.

 خانه ملت ؛ ژرژیک آبرامیان در رابطه با استفاده از مجازات جایگزین حبس گفت: باتوجه به تعداد بالای زندانیان کشور و مشکلات ناشی از آن، کارشناسان و صاحب نظران تصمیمی گرفتند برای کاهش ورودی زندان‌ها از مجازات جایگزین حبس بیشتر استفاده کنند.

نماینده مسیحیان ارمنی جنوب ایران اظهارداشت: نوع و چگونگی مجازات جایگزین حبس منوط به نظر و تشخیص قاضی دارد، که آیا مجازات زندان برای فرد خاطی بر اساس نوع جرم و تخلفی که انجام داده است درست است یا خیر؟

ضرورت مجازات جایگزین حبس برای کاهش جمیعت زندانیان

آبرامیان اظهار کرد: زمانی که ما بدون در نظر گرفتن بسیاری از مسائل مجرمان را زندانی می‌کنیم، ظرفیت زندان‌ها پر می‌شود ضمن اینکه در شرایط فعلی اثر گزاری حبس نیز کاهش یافته است. متاسفانه امروزه در شرایط نامطلوبی قرار گرفته ایم که لازم است قضات محترم با تدابیری که اندیشیده شده و کارشناسی‌هایی که در این رابطه انجام شده از مجازات جایگزین استفاده کنند.


تغییر در مجازات جرائم مرتبط با مواد مخدر نیازمند تحقیق و بررسی است

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در پاسخ به این سوال که آیا لازم است در خصوص مجازات جرائم مرتبط با مواد مخدر که بخش عظیمی از جرائم کشور را تشکیل می‌دهد نیز تغییراتی ایجاد کنیم؟ گفـت: تاثیرگذاری یا عدم بازدارندگی مجازات‌ها و اینکه برخی از جرائم نسبت به جمعیت کشور درصد زیادی را به خود اختصاص داده است، نیازمند تحقیق و تفحص و نظریات متخصصین دارد،نیازمند تحقیق و تفحص و نظریات متخصصین دارد. /
 

برچسب ها

اخبار برگزیده، حبس، قانون جرایم مواد مخدر، قاچاق مواد مخدر، مواد مخدر