کریمی افزود ؛

نقش موثر اجرای کامل طرح جامع مالیاتی در جلوگیری از فرارهای مالیاتی

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کاهش میزان مالیات بر عملکرد انگیزه سرمایه گذاری در بخش تولید را افزایش می دهد، گفت: مشوق های مالیاتی در صورت رونق تولید به رشد درآمدهای مالیاتی کمک می کند.

 خانه ملت؛ حمدالله کریمی درباره کاهش میزان مالیات بر عملکرد گفت:اینکه باید اتکا به درآمدهای نفتی کاهش یابد نکته قابل قبولی است در این راستا باید به درآمدهای مالیاتی توجه شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، افزود:رشد درآمدهای مالیاتی به معنی افزایش نرخ مالیات نیست بلکه باید پایه های مالیاتی گسترش یابد از طرفی باید از فرارهای مالیاتی جلوگیری شود.

نقش موثر اجرای کامل طرح جامع مالیاتی در جلوگیری از فرارهای مالیاتی

نماینده مردم شهرستان بیجار گروس در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد:اجرای کامل طرح جامع مالیاتی باید بصورت جدی پیگری شود تا از فرارهای مالیاتی جلوگیری شود.

کریمی در ادامه گفت و گوی خود با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با تاکید بر ضرورت توجه به عدالت مالیاتی ادامه داد:در زمینه محاسبه و اخذ مالیات باید دغدغه های تولیدکنندگان و صادرکنندگان مورد توجه قرار بگیرد و رفع شود.

وی ادامه داد:در حال حاضر یکی از اولویت های اساسی کشور کمک هدفمند به بخش تولید است چرا که تقویت تولید باعث می شود ضمن حفظ اشتغال به رشد اشتغالزایی در کشور کمک شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، افزود:با کاهش میزان مالیات بر عملکرد انگیزه سرمایه گذاری در بخش تولید افزایش می باید. مشوق های مالیاتی در صورت رونق تولید در آینده به رشد درآمدهای مالیاتی کمک می کند.
 

برچسب ها

اخبار برگزیده، اشتغال، اصل عدالت، فرار مالیاتی