بائوج لاهوتی افزود؛

میزان افزایش حقوق در سال آینده

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس می گوید بعید است سال آینده حقوق ها بیش از ۲۰ درصد افزایش پیدا نکند.

خانه ملت؛ مهرداد بائوج لاهوتی با اشاره به اینکه رئیس سازمان برنامه و بودجه از افزایش حقوق ها در سال آینده خبر داده است، اظهار داشت: بعید می دانم سال آینده افزایش حقوق ها متفاوت از افزایش حقوق در سال جاری باشد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: برای افزایش حقوق ها در سال 98 از نسخه افزایش حقوق در بودجه سال 97 استفاده می شود و تغییر بیشتر اعمال نخواهد شد.

بعید به نظر می رسد که افزایش حقوق ها در سال 98 متفاوت از سال 97 باشد و بعید است که افزایش حقوق ها بیش از 20 درصد باشد.

نماینده مردم لنگرود در مجلس دهم شورای اسلامی با اشاره به نحوه افزایش حقوق ها در سال جاری، بیان داشت: در سال 97 طبق مصوبه مجلس، دولت موظف شد حقوق کارمندان را پلکانی افزایش دهد به عبارتی حقوق ها بین صفر تا 20 درصد افزایش یافت و هر که حقوق کمتری دریافت می کرد افزایش حقوق بیشتر داشت.

وی گفت: با مصوبه مجلس حقوق بالای 5 میلیون تومان افزایش نیافت و باقی حقوق ها براساس دریافت شان رتبه بندی و به صورت پلکانی بین صفر تا 20 درصد افزایش یافت.

لاهوتی تاکید کرد: با این حساب افزایش حقوق سال 98 نیز براساس نسخه ای که برای افزایش حقوق های سال 97 در نظر گرفته ایم، صورت می گیرد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسابت مجلس اظهارداشت: بعید به نظر می رسد که افزایش حقوق ها در سال 98 متفاوت از سال 97 باشد و بعید است که افزایش حقوق ها بیش از 20 درصد باشد.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، محمد باقر نوبخت در تشریح برنامه های اشتغال و تولید در حوزه کشاورزی که با حضور وزیر جهادکشاورزی برگزار شد گفت: دولت سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی را رعایت خواهد کرد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین در مورد افزایش حقوق کارمندان در سال آینده گفت: در سال 98 میزان افزایش حقوق کارمندان بیش از سال های 96 و 97 خواهد بود.

از سوی دیگر دولت در نظر دارد در قالب بسته حمایتی حقوق کارمندان و مستمری بگیران زیر 3 میلیون را افزایش دهد اما هنوز جزییات این اقدام رسانه ای نشده است.

برچسب ها

اخبار برگزیده، اضافه کاری حقوق کارمندان دولت، حقوق کارمندان، کارمندان