وقف چی مطرح کرد؛

حفاظت از محیط زیست به قیمت توقف اقتصاد کشاورزان

نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه ممنوعیت کشت برنج بدون ایجاد فرصت های اشتغال در مناطق خشک کشور صحیح نیست،گفت: حفاظت از محیط زیست به قیمت توقف اقتصاد کشاورزان تمام نشود.

 خانه ملت ؛ علی وقف چی درباره ممنوعیت کشت برنج در مناطق خشک کشور،گفت: مجاز بودن کشت برنج تنهادرشهرهای شمالی سیاست مناسبی نیست زیرا تا زمانی که کشت‌های جایگزین برای کشاورزان در مناطق خشک کشور ایجاد نشود، نمی‌توان تنها برای حفاظت از محیط زیست از کشاورزان تقاضا کرد که کشت برنج را متوقف کنند و از همین رو تولید کننده برای تامین اقتصاد معیشتی اش نیازمند تولید محصولات کشاورزی است.

نماینده مردم زنجان وطارم در مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه توقف تولید برنج طارم در زنجان بطور مثال منطقی نیست زیرا می توان با کنترل بهینه مصرف آب از تولید با کیفیت برنج طارم در راستای توسعه اقتصادی بهره‌های بسیاری برد تصریح کرد: برنج طارم دارای کیفیت بسیار مثال زدنی دارد که مشتریان داخلی و خارجی بسیاری دارد.

لزوم اتخاذ مدیریت بهینه منابع آبی در تولید برنج

وی ادامه داد: به جای قطع تولید برنج در برخی از مناطق کشور می توان با مدیرت منابع آبی تولید، برنجهای با کیفیت ایرانی را ادامه داد یا اگربنا است که تولید برنج متوقف شود می بایست،کشت جایگزین برای کشاورزان به مانند تولید برنج صرفه اقتصادی داشته باشد.

حفاظت از محیط زیست به قیمت توقف اقتصاد کشاورزان تمام نشود

نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه ممنوعیت کشت برنج بدون ایجاد فرصتهای اشتغال در مناطق خشک کشور صحیح نیست افزود: حفاظت از محیط زیست به قیمت توقف اقتصاد کشاورزان تمام نشود.

عضو کمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی مجلس یادآورشد:ممنوعیت کشت برنج در شهرهای که با خشکسالی روبرو هستند تنها به شرط کشت جایگزین و فرصت های اشتغال پایدار عملیاتی شود اما ازسوی دیگر نمیتوان کشت برنج ومرغوب طارم و زنجان که از نظر اقتصادی برای ما بسیار کاربردی است،متوقف کرد.

 

برچسب ها

آلاینده های زیست محیطی، اخبار برگزیده، برنج، توزیع برنج، حفاظت و احیای آنها، سازمان حفاظت محیط زیست