نوروزی مطرح کرد؛

ثبت اختراع از روش تحقیقی نه اعلامی

رییس کمیته حقوق عمومی کمیسیون قضایی مجلس گفت: بر اساس مصوبه امروز کمیته، پلیس قضایی ثبت اختراع تشکیل و همچنین برای ثبت اختراع از روش تحقیقی استفاده می شود نه اعلامی.

خانه ملت ؛ حسن نوروزی در تشریح دستور کار کمیته حقوق مدنی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی از بررسی لایحه و طرح حمایت از مالکیت صنعتی در این نشست خبر داد و گفت: بر اساس مصوبه امروز مقرر شد دادگاه های مربوط به ثبت اختراع و تخلف در علائم تجاری وغیره در تهران و برخی مراکز سایر استان ها شعبه داشته باشند و همچنین پلیس قضایی مخصوص ثبت اختراع تشکیل شود و دادسراها و دادگاه های مخصوص این موضوع باید ایجاد و قضات نیز باید تخصصی باشند و در حوزه ثبت اختراع تحصیل کرده و دوره دیده باشند.

نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی، افزود: بحث هایی زیادی در کمیته در مورد اینکه آیا سازمان ثبت اختراع زیر نظر ثبت اسناد، وزارت اقتصاد و دارایی و یا رییس جمهور فعالیت کند صورت گرفت که در این رابطه به نتیجه خاصی نرسیدیم و در جلسات آتی آن را مورد بررسی بیشتر قرار خواهیم داد.

این نماینده مردم در مجلس دهم، ادامه داد: یکی از موارد خاصی که در نشست مطرح شد این بود که حق تقاضای ثبت چگونه است و چه افرادی می توانند تقاضای ثبت اختراع داشته باشند که در این رابطه پاسخ داده شد کسانی که اختراع را ایجاد کردند، به سفارش آنها انجام شده یا توسط قائم مقام و نماینده آنها.

اختراع باید جدید و دارای گام ابتکاری و کارگاه صنعتی باشد

نوروزی یادآور شد: البته شرایط اختراع نیز مورد بررسی قرار گرفت که بر اساس آن باید جدید باشد، دارای گام ابتکاری و کارگاه صنعتی باشد.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، افزود: همچین بر اساس ماده 12 مصوب ثبت اختراع مطابق حمایت این قانون مستلزم تسلیم اظهارنامه، مراجع ثبت ا یا مرجع ثبت اختراع است و تا زمانی که اظهارنامه ثبت اختراع مورد پذیرش نگیرد متقاضی می تواند آن را مسترد کند.

برای ثبت اختراع از روش تحقیقی استفاده می شود/ روش اعلامی حذف می شود

وی ادامه داد: یکی از موضوعات مهم مطروحه در نشست امروز بررسی و احراز شرایط اختراع است که در واقع برای ثبت اختراع از روش اعلامی استفاده نمی شود بلکه روش تحقیقی مورد توجه قرار می گیرد.

این نماینده مردم در مجلس دهم، افزود: جنبه های مادی حقوق ناشی از اختراع یا حق برداری انحصاری از آن متعلق به کسی است که دارای گواهینامه اختراع باشد و مدت این گواهینامه حداقل 20 سال از تاریخ تصویب اظهارنامه است.

نوروزی یادآور شد: هر گونه اظهار یا تعهد مخترح مبنی بر اینکه نام شخص دیگری به عنوان مخترع باشد فاقد اثر است، حق معنوی ناشی از اختراع دائمی است و دارنده حق معنوی همواره پدیدآورنده اختراع است.

حقوق مادی ناشی از تصویب اظهارنامه مربوط به اختراع یا اختراع ثبت شده قابل نقل و انتقال است

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، افزود: یکی از مصوبه های این نشست نیز این بود که آیا حق اختراع را می توان واگذار کرد که پاسخ داده شد حقوق مادی ناشی از تصویب اظهارنامه مربوط به اختراع یا اختراع ثبت شده قابل نقل و انتقال است و مالک اختراع می تواند حقوق مادی خود را به هر نحو به دیگری منتقل کند همچین موضوع زوال حق اختراع نیز مورد بررسی قرار گرفت./
 

برچسب ها

اخبار برگزیده، اختراعات، ثبت اختراعات