رخشانی مهر عنوان کرد؛

اعتبار مورد نیاز بازسازی مدارس فرسوده

رییس سازمان نوسازی مدارس کشور گفت: آموزش و پرورش به ۹۰ هزار میلیارد تومان برای تخریب و بازسازی مدارس فرسوده نیاز دارد اما برای ساماندهی و رفع تمامی مشکلات فضاهای آموزشی اعتبارات بیشتری نیاز است.

 خانه ملت ؛  درباره اعتبارات موردنیاز برای نوسازی و مقاوم سازی مدارس کشور، گفت: نیازهای آموزش و پرورش دراین حوزه به چند دسته تقسیم می‌شود؛ در برخی مناطق با مهاجرت مردم فضاهای آموزشی بلااستفاده مانده‌اند اما برخی شهرها به دیل مهاجرت‌پذیر بودن با کمبود فضاهای آموزشی روبه‌رو هستند.

30 درصد مدارس فرسوده هستند

90 هزار میلیارد تومان فقط برای تخریب و بازسازی مدارس فرسوده لازم است اما برای ساماندهی و رفع تمامی مشکلات فضاهای آموزشی اعتبارات بیشتری نیاز است
معاون وزیر آموزش و پرورش افزود: با توجه به اینکه 30 درصد مدارس فرسوده هستند اعتباراتی برای نوسازی این فضاها نیاز است، 11 استان کشور زیر خط میانگین سرانه فضای آموزشی قرار دارند که باید با تلاش و همت وضعیت آنها را سامان داد.

تخریب و بازسازی مدارس فرسوده به 90 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

وی با اشاره به صحبت‌های آقای بطحایی مبنی بر اینکه اگر به دنبال نوسازی تمامی مدارس هستیم به 2 سال بودجه آموزش و پروش برای تحقق این مهم نیاز است، بیان کرد: 90 هزار میلیارد تومان فقط برای تخریب و بازسازی مدارس فرسوده لازم است اما برای ساماندهی و رفع تمامی مشکلات فضاهای آموزشی اعتبارات بیشتری نیاز است.

پیش بینی 3 میلیارد دلار از محل حساب صندوق ذخیره ارزی برای نوسازی مدارس

وی اظهار کرد: در برنامه ششم توسعه مقرر شده 3 میلیارد دلار به آموزش و پرورش برای تخریب و بازسازی مدارس فرسوده از محل حساب صندوق ذخیره ارزی پرداخت شود. این اعتبار باید از محل صندوق توسعه ملی یا حساب صندوق ذخیره ارزی پرداخت شود درغیر این صورت نمی‌توان کار چندانی برای نوسازی مدارس فرسوده انجام داد.

تخصیص 110 درصد از اعتبارت نوسازی مدارس و تجهیز فضای آموزش در سال 97

معاون وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه در سال 97، حدود 110 درصد از اعتبارت نوسازی مدارس و تجهیز فضای آموزش تخصیص پیدا کرده است، خاطرنشان کرد: یک هزار و 780 میلیارد تومان در سال جاری تخصیص اعتبار داشتیم اما با این مبلغ نمی‌توان اقدام چندانی برای نوسازی و مقاوم سازی مدارس انجام داد.

رخشانی مهر در پاسخ به اینکه حال که صندوق ذخیره ارزی خالی است چگونه می‌توان اعتبارت موردنیاز برای نوسازی مدارس را تامین کرد، توضیح داد: این صندوق خالی نبوده و موجودی دارد اما اولویت هایی غیر از آموزش و پرورش دارد اما باید در حال حاضر این اولویت به آموزش و پرورش اختصاص پیدا کند.

کمیسیون اقتصادی دولت در حال بررسی پرداخت 3 میلیارد دلار به آموزش و پرورش به منظور نوسازی است

رییس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور یادآور شد: برداشت از حساب صندوق ذخیره ارزی بابت نوسازی مدارس در کمیسیون اقتصادی دولت در حال بررسی است در صورت موافقت کمیسیون به هیات دولت فرستاده می‌شود و 3 میلیارد دلار برای نوسازی مدارس تخصیص پیدا خواهد کرد./

برچسب ها

اخبار برگزیده، تجهیز مدارس، تجهیز و نوسازی مدارس، تعمیر و نگهداری ساختمان مدارس