خدادای مطرح کرد؛

آثار قانون منع به کارگیری بازنشستگان

رییس کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان این که بازنشسته ها هیچ راهی جز ترک پست ندارند و هرگونه اقدام برای دور زدن قانون قابل قبول نیست، تصریح کرد: این قانون باید در همه جا اجرا شود و مجلس شورای اسلامی مصمم است که به اجرای این قانون نظارت دقیق داشته باشد.

خانه ملت ؛  سلمان خدادادی نماینده مردم ملکان و رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان که اخیراً در مجلس تصویب شد، گفت: این قانون موجب گردش نخبگان و روی کارآمدن جوان‌ترها به‌جای بازنشسته‌ها می‌شود.

وی با بیان اینکه، "قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان" یکی از بهترین مصوبه‌های مجلس شورای اسلامی بوده است، تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی کارش تنها تصویب یک قانون نیست بلکه اجرا نیز مهم است؛ ما به‌صورت دقیق بررسی و رصد می‌کنیم که این قانون‌ها درباره همه کسانی که مشمول آن می‌شوند به‌صورت دقیق اجرا شود.

خدادادی با بیان اینکه، بازنشسته‌ها هیچ راهی جز ترک پست ندارند و هرگونه اقدام برای دور زدن قانون قابل‌قبول نیست، تصریح کرد: اصلاً قابل‌قبول نیست که برخی بخواهند قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان را اجرا نکنند؛ این قانون باید در همه‌جا اجرا شود و مجلس شورای اسلامی مصمم است که به اجرای این قانون نظارت دقیق داشته باشد.

برچسب ها

اجرای قانون، احکام قانونی، اخبار برگزیده، بازنشستگان